Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Moderne werkplek zinloos zonder brede adoptie

Afgelopen maand was ik op Microsoft Ignite in Orlando. Dit is het grootste Microsoft-event ter wereld, waar zo’n 33.000 it-professionals en ontwikkelaars bij elkaar komen om kennis te delen en inspiratie op te doen. Microsoft richt zich steeds meer op de ‘modern workplace’ en wil bedrijven veel actiever helpen bij het realiseren daarvan. Dat is een heel positieve ontwikkeling, waar veel it-dienstverleners een voorbeeld aan zouden moeten nemen.

Vroeger zat ik bij klanten vaak met een manager en systeembeheerder aan tafel om vervolgens een technische wensenlijst te krijgen. Tegenwoordig zijn bedrijven inhoudelijk steeds minder geïnteresseerd in de concrete diensten, maar puur in de oplossing. Wat levert het op voor de organisatie? Wat kunnen de medewerkers ermee en hoe flexibel is het? Dit sluit aan op een belangrijk thema van Ignite, namelijk dat bedrijven veel meer geholpen moeten worden om het maximale uit hun ict-oplossingen te halen.

Microsoft levert een belangrijke bijdrageplek met Office 365, dat organisaties via de cloud toegang geeft tot een volledig pakket aan bedrijfsapplicaties. Maar dan ben je er nog niet. Uiteindelijk is het succes afhankelijk van een goede implementatie en adoptie binnen een organisatie. Microsoft en it-dienstverleners moeten daar samen aan werken, zodat bedrijven het maximale rendement halen uit hun zakelijke applicaties.

Samenwerken in teams

Wat is nu de beste manier om de productiviteit van medewerkers te verbeteren? Volgens Microsoft zijn de kernelementen het faciliteren van samenwerken in teams en het aanbieden van de juiste geïntegreerde tools. Medewerkers moeten veel meer eigen initiatief kunnen nemen, in plaats van werken volgens een vast stramien. Ze moeten hun werkzaamheden op een simpeler, eenvoudiger en productievere manier kunnen doen en hun ideeën met teams delen. Microsoft stelt dat bedrijven productiever worden als ze de creativiteit van hun werknemers bevorderen, maar dit vereist dus wel dat it-professionals zich veel meer moeten focussen op de adoptie van al die mooie it-oplossingen.

Je moet bedrijven en hun medewerkers echt aan de hand nemen en uitleggen wat er voor ze gaat veranderen en welke nieuwe mogelijkheden ze krijgen. Zeker bij aanvang van een project wordt je steeds meer een soort business consultant, in plaats van enkel een leverancier van it-oplossingen. Microsoft helpt hier ook bij met allerlei informatie en documentatie voor Office 365-implementaties, inclusief de communicatie. Ook zijn er ‘fast track’-teams in het leven geroepen die organisaties hierbij kunnen helpen.

Advies gebruik en beveiliging

Maar ook de diensten zelf worden steeds behulpzamer. Zo geeft Office 365-gebruikers inzicht in het gebruik en de beveiliging van de omgeving. Met een volledige analytics-suite kan bijvoorbeeld de effectiviteit van gebruikers gemeten worden, om vervolgens te kijken hoe dit verbeterd kan worden. Verder geeft de Office 365 portal inzicht in de security van je omgeving met een ‘secure score’. Dit is een veiligheidsbeoordeling op basis van een lijst met eisen, inclusief aanbevelingen om de beveiliging te verbeteren.

Alles is er dus op gericht om het voor bedrijven makkelijker te maken een moderne werkplek in te richten en die vervolgens optimaal te gebruiken. Of het nu Office 365 is of cloudinfrastructuur als Microsoft Azure, alleen met de juiste ondersteuning, communicatie en tooling bereik je er de beste resultaten mee. Microsoft heeft een stap in de goede richting gedaan, maar de bal ligt nu bij de it-dienstverleners. Als resellers en implementatiepartners moeten zij hun klanten nu echt gaan helpen om het beste uit hun mensen en hun it-oplossingen te halen. Dat is de sleutel tot een goede moderne werkplek.