Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Minder zorgen door ICT in de zorgsector

PaaS in de zorg

In de zorg volgen de ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Hierbij kan er gedacht worden aan de groeiende behoefte aan mobiel werken, de slinkende budgetten die bovendien verhuizen van de AWBZ naar gemeentelijke voorzieningen of de kwaliteitseisen zoals neergelegd in NEN7510 of ISO27001, om er maar enkele te noemen.

Voor deze ontwikkelingen is een moderne infrastructuur vereist. Echter is dat bij de meeste zorginstellingen het grote knelpunt op dit moment. Een ander knelpunt bij zorginstellingen is voldoende goede technische beheerders in huis te hebben. Techniek wordt een beperkende factor, omdat men veranderingen probeert te voorkomen aangezien die leiden tot meer beheer.

Binnen zorginstellingen kan een andere inrichting van de ICT-structuur veel zorgen uit handen nemen. De behoefte aan flexibele en kostenefficiënte ICT is groot. De inzet van een flexibel ict­platform dat bij voorkeur als een dienst kan worden afgenomen op basis van behoefte is de ideale oplossing. Dit is een oplossing dat een Platform-as-a-Service-inrichting kan leveren.

PaaS is steeds groter aan het worden binnen de ICT en heeft het in huis om het verschil te maken. PaaS zorgt ervoor dat de zorgen om de infrastructuur, het beheer, het gebruik, de applicaties, de kwaliteit en de kosten weggenomen worden. Tegelijkertijd behoudt u de regie over de functionaliteit van de applicaties en over de manier waarop die applicaties met het werkproces en de gebruikers interacteren.

Download geheel vrijblijvend dit artikel dat dieper ingaat op de mogelijkheden en ontdek wat de mogelijkheden van Platform-as-a-Service voor uw organisatie zijn.

 

 

Download de whitepaper
Download