Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Microsoft Productivity Score

Investeer in de beste medewerkersbeleving

De noodzaak om te investeren in medewerkersbetrokkenheid

Medewerkers bepalen het resultaat van de organisatie. Om je organisatie als geheel beter te laten presteren, is het van essentieel belang dat je inzicht krijgt in de factoren die bijdragen aan de productiviteit en tevredenheid van medewerkers. De (digitale) werkplek van een medewerker heeft namelijk invloed op motivatie, gemoedstoestand en prestaties. Een blije medewerker heeft meer mentale middelen ter beschikking voor het echt belangrijke werk. Hierdoor neemt de focus toe en zal frictie en daarmee samenhangend uitstelgedrag afnemen. Immers: niets is zo frustrerend als een trage, niet goed ingerichte werkplek die niet aansluit bij de behoefte van de medewerker.

Uit onderzoek van Gallup blijkt dat slechts 34% van de medewerkers zich betrokken voelt bij de organisatie. Dat brengt een aantal risico’s met zich mee. Niet betrokken medewerkers zullen uiteindelijk de organisatie verlaten. Daarnaast vormen ze een bedreiging voor de ontwikkeling en groei van een energieke, daadkrachtige bedrijfscultuur.

Microsoft Productivity Score

Maar: goed nieuws! Met de Microsoft Productivity Score wordt op basis van jouw Microsoft 365 data een scorecard opgesteld, die inzicht geeft in hoe jouw organisatie presteert in vergelijking met organisaties van vergelijkbare omvang en in jouw sector. Zo kun je via een gewogen score de productiviteit van jouw organisatie meten en meteen de stappen formuleren die je als organisatie kunt maken om die productiviteit te verbeteren.

Wat houdt de score precies in?

De score omvat:

  • Metrische gegevens om je te helpen zien hoe mensen Microsoft 365-producten gebruiken, om op verschillende platforms samen te werkenen te communiceren.
  • Inzichten over de gegevens om je te helpen kansen te identificeren en zo de productiviteit en tevredenheid van medewerkers te verbeteren.
  • Aanbevolen acties die je kunt ondernemen om de mensen in jouw organisatie te helpen Microsoft 365-producten efficiënt te gebruiken

    Wij helpen organisaties snel op weg met het interpreteren van Productivity Score inzichten. Deze koppelen we aan onze opgedane ervaring, zodat we nog gerichter kunnen adviseren en/of concrete oplossingen kunnen aandragen. Hiermee kan jouw organisatie een voorsprong opbouwen op de concurrentie.

In de Productivity Score wordt een onderscheid gemaakt tussen de gebruikerservaring van de medewerkers en de technologische ervaring van jouw organisatie. Daarover hieronder meer!

Gebruikerservaring

De gebruikerservaring geeft een inkijk in de wijze waarop medewerkers met elkaar samenwerken en communiceren. Gebeurt dit op een efficiënte manier? Wordt de werkplek optimaal benut? Aspecten die tegen het licht worden gehouden, zijn bijvoorbeeld: huidige manieren van documentsamenwerking, communicatiestijlen, op afstand werken en de vergadercultuur.

Technologische ervaring

De technologische ervaring geeft inzicht in de mate waarin een werkplek presteert. Beschikt deze over een betrouwbare verbinding en voldoende bandbreedte? Zijn de laatste updates geïnstalleerd? Is de opstarttijd van een werkplek, oftewel de tijd die het kost alvorens een gebruiker kan inloggen en zijn werkplek kan gebruiken, tevredenstellend? Op basis van deze inzichten kun je bijvoorbeeld beslissen om proactief een bepaalde werkplek te vervangen, of van een soft- en/of hardware-upgrade te voorzien.

Met behulp van een benchmark bepalen we of de werkplek optimaal is ingericht en maken we knelpunten inzichtelijk. De diverse knelpunten – zoals een verminderde netwerk-, hardware- en/of softwarekwaliteit – die tot significante vertraging leiden, zijn niet langer verborgen en kunnen nu gericht worden aangepakt.

Aan de slag met Productivity Score?

Door deze scores op verschillende niveaus met elkaar te vergelijken, is het mogelijk om te destilleren waar middelen zoals software en hardware optimaal gebruikt worden en waar ruimte voor verbetering bestaat.Door die productiviteitskloof te dichten, stijgt de betrokkenheid en productiviteit substantieel.

InSpark helpt je om tot een doelgericht actieplan te komen door beschikbare data en scores te analyseren en deze van de specifieke, voor jou relevante bedrijfscontext te voorzien. Door onze diepgaande Microsoft expertise en uitgebreide praktijkervaring weten wij het juiste antwoord op de meest voorkomende ‘probleemgebieden’.

Laat ons het vliegwiel zijn voor de beste werknemersbeleving én meer productiviteit!