Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Met de licentieportefeuille naar de cloud

Softwarelicenties verplaatsen naar de cloud

Binnen een organisatie kan het lastig zijn om inzicht te krijgen op de licenties die het bedrijf in gebruik heeft. Hoe gaat de organisatie om met deze licenties vanuit een financieel en functioneel oogpunt? In dit e-book wordt dieper ingegaan op de financiële en functionele beweegredenen om Oracle-software licenties naar de cloud te verhuizen, of om dit juist niet te doen.

Grip op de licenties
Door de groei van het aantal applicaties en veranderingen in de markt kunnen de huidige licenties onvoordelig zijn of juist belemmerend zijn voor de organisatie. Een onoverzichtelijke licentieportefeuille zorgt ervoor dat het bijvoorbeeld lastig wordt om voorspellingen te doen over de uitgaven aan licenties voor volgend jaar of op welke softwareoplossingen bespaard kan worden. Veel organisaties kiezen er voor om de Oracle-licenties via de cloud te laten lopen. Dit wordt gedaan vanuit financiële en/of functionele beweegredenen.

Met licenties overstappen naar de cloud
Zoals hierboven al benoemd werd, stappen organisaties over op de cloud met de licenties om financiële of functionele redenen. Organisaties willen vaak inzicht in hun huidige Oracle-licenties omdat ze kosten willen besparen. De optimalisatie van de onderliggende infrastructuur wordt echter vaak onderschat.
Als het niet vanuit een financieel oogpunt is, stappen organisaties over om functionele redenen. Deze organisaties willen vaak meer functionaliteit toevoegen aan de huidige omgeving door over te stappen naar de cloud.

Het e-book
Download het e-book voor meer informatie over de licentiemigratie naar de cloud. Het e-book gaat dieper in op de beweegredenen van organisaties om deze overstap te maken. Deze bestaan voornamelijk uit financiële en functionele beweegredenen. Deze aspecten zullen om die reden extra uitgelicht worden.