Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Met Business Process Management naar een lerende organisatie

BPM Cyclus geeft organisaties een gefaseerde aanpak

Het visualiseren, begrijpen en controleren van bedrijfsprocessen is een van de kerntaken van Business Process Management (BPM). Er zal een belangrijke verandering in de manier van werken plaats vinden wanneer BPM in een organisatie wordt ingevoerd. De duur en impact van de veranderingen door de invoering van BPM is afhankelijk van de mensen binnen het bedrijf en de bereidheid mee te werken aan veranderingen.

Business Process Management invoeren in 4 fases

Door gebruik te maken van de Business Process Management Cyclus wordt een bedrijf geleerd om te gaan met veranderingen. De BPM Cyclus toont de leercurve die de organsatie door zal moeten maken. De fasen die worden onderscheiden in de BPM Cyclus zijn:

  • Inzetten
  • Monitoren
  • Analyseren
  • Optimaliseren

Aan de slag met de BPM cyclus

Lees de volledige whitepaper waarin de BPM Cyclus uitgebreid uiteengezet wordt. Daarnaast worden bovenstaande punten uitgebreid behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan het BPM simulatiespel.

 

Download de whitepaper
Download