Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Megafusie niet nodig om gemeenten te verbinden

Om gemeenten efficiënter en effectiever te laten werken, stelt het kabinet-Rutte in het nieuwe regeerakkoord een schaalvergroting voor tot circa 160 gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Voor een dergelijke megafusie is echter geen noodzaak. 

Informatie uitwisselen wordt voor overheidsorganisaties steeds eenvoudiger. Daardoor ontstaan nieuwe netwerken, relaties en samenwerkingsvormen en zijn overheden meer en meer met elkaar verbonden. Bijna alle ingrediënten voor efficiënte en effectieve samenwerking zijn daarmee al aanwezig.

Momenteel wordt gewerkt aan een netwerk om alle overheden digitaal te verbinden. Het Diginetwerk, een netwerk van besloten netwerken, speelt hierbij een voorname rol: het koppelt bijvoorbeeld nationale netwerken zoals Gemnet, Suwinet en RINIS, waarmee één groot overheidsnetwerk ontstaat. Ministeries en gemeenten kunnen zo veilig en eenvoudig informatie delen met andere overheidsinstellingen.

Ook internationaal worden op een vergelijkbare manier berichten uitgewisseld. Het Diginetwerk is namelijk gekoppeld aan het internationale sTESTA -netwerk (secure Trans European Services for Telematics between Administrations). sTESTA is een algemene infrastructuur voor veilige informatieoverdracht tussen Europese overheidsinstellingen. Digitaal kunnen we dus al bijna spreken van één overheid.

Grotere arbeidsmobiliteit 

Maar deze flexibiliteit en onderlinge verbondenheid geldt helaas nog niet voor het arbeidspotentieel van die organisaties. Medewerkers zijn nog vooral verbonden met hun eigen organisatie. Gelukkig werken overheden ook op dit gebied aan een oplossing. Door over de grenzen van de eigen organisatie te kijken en de arbeidsmobiliteit te vergroten, kunnen professionals bij de overheid de publieke zaak op verschillende plekken dienen. Organisaties veranderen zo vloeiend mee met maatschappelijke ontwikkelingen. Daar is geen regeerakkoord voor nodig.

Het is belangrijk dat medewerkers daar worden ingezet waar hun kracht en ambities liggen. En dat is door de vele vormen van samenwerking steeds minder beperkt tot één overheidsorganisatie. Er zijn  proeftuinen om te zien op welke manier de arbeidsmobiliteit kan worden bevorderd. Bijvoorbeeld door medewerkers zelf de mix te laten bepalen tussen een vast dienstverband en werken als zelfstandige publieke professionals.

Ook via marktplaatsen voor vacatures bij verschillende overheidsorganisaties wordt arbeidsmobiliteit gestimuleerd. Mooi voorbeeld daarvan is www.werkeninfriesland.nl. Via initiatieven als Deelstoel kun je bovendien overal terecht voor een werkplek. Dankzij al deze ontwikkelingen wordt de overheid flexibeler en kan ze beter inspelen op de uitdagingen die komen. Ook u kunt kijken hoe uw organisatie de plaats- en organisatieonafhankelijke inzet van de medewerkers kan vergroten.

Beweegt u mee? 

Gemeenten staan ook nu weer voor flinke uitdagingen en het belang van samenwerking is groot. Om die vruchtbaar te maken, moeten medewerkers op verschillende plekken en binnen verschillende organisaties inzetbaar zijn. Toenemende digitale verbondenheid en nieuwe arbeidsrelaties maken dit mogelijk. Dankzij nieuwe verbindingen tussen overheden en een grotere arbeidsmobiliteit, is een megafusie niet nodig om de uitdagingen het hoofd te bieden. Gemeenten zijn flexibel genoeg om uit zichzelf mee te bewegen met ontwikkelingen in de samenleving.