Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

MDS Informatie is Rijkdom

Informatiekapitaal is een belangrijke factor voor economische groei

Informatiekapitaal is een belangrijke factor voor economische groei. Het is een kerntaak geworden voor veel bedrijven om ook in de toekomst competitief te blijven, een informatie- en documentstrategie is derhalve van groot belang. Daarnaast wordt de economische waarde van bedrijven niet langer alleen bepaald door de tastbare bezittingen van een bedrijf, maar steeds vaker door de aanwezige kennis. Informatie wordt echter nooit kapitaal zonder een gedegen informatielogistiek.

Het snel en veilig beschikbaar maken van een toenemende hoeveelheid informatie is een vraagstuk wat veel CIO’s en IT-verantwoordelijkheden bezig houdt. Ricoh gaat graag de dialoog aan en hecht belang aan een inhoudelijke wisselwerking. Daarom hebben we dit thema voorgelegd aan 145 CIO’s en andere executives in Nederlandse organisaties. Zij hebben enthousiast aan het onderzoek deelgenomen.

Met genoegen stellen wij de publicatie “Omdat informatie rijkdom is” beschikbaar. In deze publicatie worden de conclusies uit het onderzoek gepresenteerd en verschillende visies op dit onderwerp belicht.