Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Management informatie kost tijd en capaciteit

Slimmer werken door Lean-principes

Het samenstellen van managementinformatie kost in de praktijk teveel tijd en fte's. Door Lean-principes toe te passen kunnen organisaties 'Slimmer Werken' en hiermee de kwaliteit van de geleverde managementinformatie verhogen.

Met “Slimmer Werken” worden de volgende zaken mogelijk:

  • managementinformatie is sneller beschikbaar;
  • meer tijd is beschikbaar voor analyse;
  • het beschikbaar krijgen van informatie kost minder capaciteit; en
  • de kwaliteit en de transparantie van de geleverde informatie neemt toe.

Eerste stap: Quickscan
‘Slimmer werken’ kan zonder investeringen in nieuwe hard- of software en zonder nieuwe of extra medewerkers. De eerste stap in het proces is het uitvoeren van een quickscan. Het doel van de quickscan is het beoordelen van het proces vanaf de brongegevens tot aan de uiteindelijke rapportage.

Download het artikel
Lees in het volledige artikel over het lokaliseren van verspillingen in het verwerkingsproces in de vorm van bijvoorbeeld het overtypen van gegevens, niet gebruikte computeroutput, onnodige handmatige of geautomatiseerde handelingen etc. etc.