Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Managed Services, Case Outsourcing ESB Beheer

ESB is de ruggengraat voor SOA implementatie

Een Service Oriented Architecture (SOA) is nog niet voor alle ondernemingen en instellingen gemeengoed. Toch zijn veel bedrijven begonnen met de implementatie van een IT integratieoplossing. Een veelgehoorde doelstelling van een dergelijk traject is het sneller en goedkoper ondersteunen van de eigen business in het halen van haar doelen.

Afspraken over dienstverlening laten zich het best vastleggen in zogenaamde Service Level Agreements (SLA’s). SLA’s zijn overeenkomsten tussen dienstverlener en een afnemer over het minimaal aanvaardbare serviceniveau. Een aantal zaken die vast gelegd dienen te worden in een SLA zijn:

  • Bepalen van de behoeften van de klant
  • Definiëren van processen
  • Opstellen van een meetsysteem
  • De relatie tussen de klant en de dienstverlener

Vanwege de hoge eisen die worden gesteld aan de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en performance van een ESB, welke de ruggengraat is van een SOA implementatie, dient speciale aandacht te worden besteedt aan een adequate beheeroplossing ervan.

Lees gratis de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt waaraan een Search Oriented Architecture moet voldoen.