Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Maakt u al gebruik van datavisualisatie?

Vroeger was datavisualisatie een leuke skill om te hebben. Vandaag de dag komen we om in data. Datavisualisatie is hierbij een goede oplossing om het behapbaar en begrijpelijk te maken.

Hoe zet je datavisualisatie goed in?

Om een overkill aan datavisualisatie te voorkomen kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Is de informatie die ik visualiseer juist? Kloppen de cijfers? Zijn de cijfers recent? Gebruik ik de cijfers voor het juiste doel?
  • Zit er een duidelijke verhaallijn in? Is het voor de ontvanger duidelijk wat ik probeer te zenden?
  • Kan er lering getrokken worden uit de visualisatie? Kan ik aan de slag met de boodschap van de visualisatie?

Wat moet je vooral niet doen? 

Blijf weg van onnodige elementen en infomatie die niet bijdraagt aan de kern van de boodschap. Hierdoor raakt de ontvanger afgeleid waardoor need to know ondergesneeuwd wordt door nice to know.

 

Training Datavisualisatie

Meer voordelen en vakuilen kun je leren in de training Datavisualisatie. De training zit vol tips en goede handvaten om de opgedane theorie in de praktijk te brengen. Meld je direct aan