Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Lopende Zaken of liever de PIP

Het congres ‘NUP Alive & Kicking!’ is bedoeld voor gemeenten
om inspiratie op te doen voor de invoering en het gebruik van de
NUP-bouwstenen. Op het congres heb ik meegewerkt aan de presentatie
over MijnOverheid Lopende Zaken. De vraag die rijst, is of
gemeenten nog een Persoonlijke Internet Pagina (PIP) nodig hebben
als MijnOverheid Lopende Zaken al is geïmplementeerd.

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst weten wat
gemeenten en de centrale overheid precies willen bereiken met een
PIP en MijnOverheid Lopende zaken. Met een Persoonlijke Internet
Pagina kan een gemeente informatie beschikbaar stellen aan haar
inwoners. Hierbij kunt u denken aan persoonlijke gegevens,
aanvraagformulieren voor gemeentelijke producten, maar ook
informatie over persoonlijke zaken die de burger bij de gemeente
heeft lopen. (Ik noem dat maar niet ‘lopende zaken’). MijnOverheid
Lopende Zaken is één van de NUP bouwstenen die gemeenten moeten
implementeren en geeft burgers inzicht in hun persoonlijke zaken
bij meerdere overheidsorganisaties.

In eerste instantie lijkt er veel overlap in functionaliteit te
zitten tussen een PIP en MijnOverheid Lopende Zaken. Beide zijn
bedoeld voor over lopende zaken en beide zijn persoonlijk. Waarom
dan geen PPLZ: een Persoonlijke Pagina Lopende Zaken? Is het niet
voldoende om een van beide oplossingen te implementeren?

Verschillen
Er zijn echter wel degelijk verschillen tussen een PIP en
MijnOverheid Lopende Zaken:

 1. Een PIP is voor één organisatie, één gemeente, terwijl op
  MijnOverheid Lopende Zaken zaakinformatie staat van meerdere
  overheidsorganisaties. Zoals gemeenten, de belastingdienst en UWV.
  Maar ook van verschillende uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld
  een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) of een Intergemeentelijke
  Sociale Dienst (ISD).
 2. Op MijnOverheid Lopende Zaken is maar een beperkte set van
  gegevens over de lopende zaken te zien. Op een PIP is veel meer
  informatie over de zaak beschikbaar. Zo zijn ook de documenten die
  bij een zaak horen in te zien.

Een sterk punt van MijnOverheid Lopende Zaken is het inzicht in
alle zaken die een burger heeft uitstaan bij de overheid. We zien
dat gemeenten steeds vaker taken uitbesteden aan
uitvoeringsorganisaties. Een gemeente kan niet eenvoudig
zaakinformatie van zaken die bij die uitvoeringsorganisaties lopen
beschikbaar stellen op de PIP. Om dit te realiseren moeten er
koppelingen gelegd worden met die uitvoeringsorganisatie voor het
uitwisselen van zaakinformatie. En waarom zou je dat doen?
MijnOverheid Lopende Zaken regelt dat allemaal. Daar zie je alle
zaakinformatie. Heb je meer nodig, dan klik je door zodat je op de
website van de betreffende organisatie komt.

Antwoord op mijn vraag of gemeenten nog een PIP nodig hebben als
ze MijnOverheid Lopende Zaken geïmplementeerd hebben is JA. Op dit
moment zijn het twee verschillende voorzieningen. Ik verwacht wel
dat het mogelijk is om beide voorzieningen in de toekomst naar
elkaar toe te laten groeien. Maar laten we daar nu niet op vooruit
lopen. Gemeenten hebben al een hele kluif aan de implementatie van
alle NUP-bouwstenen.


Hein van Schijndel
heeft tien jaar ervaring in een
gemeentelijke organisatie en werkt vanaf 2001 voor Centric. Hein is
vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de
Centric-oplossingen voor informatie-uitwisseling en
basisregistraties.