Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Lokale overheid kent nog veel mogelijkheden met big data en analytics

Analytics en big data zijn termen die bij de grotere lokale overheidsinstellingen steeds vaker vallen en steeds hoger op de agenda staan. Succesvolle praktijktoepassingen waaruit blijkt dat het creëren van meerwaarde met een goede inzet van data mogelijk is, zijn er inmiddels al. Volgens Menno Kooistra, Partner EY Government & Public sector, staan we pas aan het begin van wat we kunnen met de reeds beschikbare technieken en methoden.

Kooistra spreekt op 16 februari aanstaande op de bijeenkomst ‘Besturen is Vooruitzien’ waar wordt ingegaan op de mogelijkheden van analytics voor de publieke sector. “De G4 zijn al volop bezig met groot stedelijke vraagstukken waarin de inzet van data een elementaire rol speelt. Vanuit vele bronnen in alle domeinen is data beschikbaar, alleen ontbreekt er nog een geïntegreerde manier waarop de data ingezet en uitgenut gaat worden in het beheersen en besturen van de verschillende domeinen. De kennis en ervaring zijn in ontwikkeling, maar kunnen een goede impuls gebruiken om de juiste inzichten uit de beschikbare data te halen”, vertelt Kooistra.

Data is strategisch
Het goede nieuws is volgens hem dat de grote gemeenten data wel zien als een strategisch middel in besturing en beheersing. “Men is zich zeker bewust van wat er kan”. Aansprekende voorbeelden zijn er op het gebied van veiligheid: men kan met behulp van data analytics verdacht en onwenselijk gedrag van individuen en groepen in kaart brengen. Hiervoor wordt onder meer data van slimme camera’s, inlogdata en social media gecombineerd. Politiediensten zijn met analytics software in staat om de wegen van verdachten te volgen. Als op dergelijke data predicitve analytics wordt toegepast kan men zelfs incidenten voorspellen en voorkomen.

Analytics kan ook concreet helpen bij het vormen van beleid voor bepaalde wijken. “Als je in bepaalde wijken een afwijkende ontwikkeling waarneemt op het gebied van participatie, betrokkenheid of zorg in de wijk, dan kunnen met de bestaande data zeer effectief verbanden worden gelegd. Op basis daarvan wordt vervolgens bepaald hoe je de participatie, betrokkenheid en samenhang in de wijk kunt verbeteren. Het geeft op zijn minst meer inzicht en dat is de eerste stap. En als je ziet dat er in een wijk veel hulpmiddelen zoals rolstoelen worden afgenomen, zou je qua infrastructuur passende maatregelen kunnen treffen. Er zijn ideeën te over.”

Agenda voor CIO
Kooistra geeft aan dat gemeenten een agenda moeten samenstellen voor de CIO om de kansen van big data en analytics te benutten. “Vanuit die agenda kunnen doelstellingen worden geformuleerd, prioriteiten worden gesteld en projecten worden ingericht. “Ik ben me ervan bewust dat dit zeker voor kleine en middelgrote gemeenten een uitdaging zal zijn, omdat IT-afdelingen beperkt van omvang zijn en beperkte ervaring hebben met data analytics toepassingen. Toch zullen ook zij het benutten van data en het creëren van stuurinformatie hoger op de agenda moeten zetten. Uiteindelijk zal er veel kracht vrijkomen door de data en analyses van de lokale en centrale overheid met elkaar te verbinden.”