Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Lean bij woningcorporaties

Van het visualiseren van processen naar concrete verbeteringen

Ook bij woningcorporaties is het een feit: er moet steeds meer gedaan worden met steeds minder middelen. Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering, maar tegelijker tijd is het ook belangrijk om de huurder centraal stellen. Lean management is voor woningcorporaties een effectieve manier om deze uitdaging aan te gaan.

Deze whitepaper gaat in op de basisbeginselen van Lean, welke methodes en instrumenten er zijn om een woningcorporatie Lean te maken en een aantal praktische handvatten om de Lean-methode toe te passen in een verbetertraject binnen de organisatie.

Wat is Lean?
Het doel van Lean is om zoveel mogelijk waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspillingen, zoals wachttijden of eindvoorraden. De grondgedachte van Lean is dus: het streven naar een zo een optimaal mogelijke flow. Hierbij kan Lean opgesplits worden in twee verbeteringen:

  • Klanttevredenheid, bepaald door snelheid en de kwaliteit.
  • Procesverbetering, bepaald door procesbeheersing en voorkomen van fouten.

Bij Lean staan zeven soorten van verspilling centraal:

  1. OverproductieStappenplan Lean
  2. Voorraden
  3. Transport
  4. Beweging (verplaatsing)
  5. Wachttijd (doorlooptijden)
  6. Onnodige extra’s
  7. Defecten(fabricagefouten)

Er zijn verschillende hulpmiddelen ontworpen om verspilling in processen op te sporen en te verwijderen. Denk hierbij aan een set van methodes en instrumenten die horen bij de Lean verbeteraanpak. Lees hierover meer in de volledige whitepaper.

Lean = Mean
Vaak zal er weerstand ontstaan van uit de medewerkers richting Lean. Dit heeft er vaak mee te maken dat zij ervan uitgaan dat Lean er voor zorgt dat processen nog meer gestandaardiseerd en werkzaamheden routinematig(er) worden ingericht. 

Lees in deze whitepaper meer over: van standaard naar vraag gestuurde productie, wat Lean is, verschillende werkvormen, aan de slag met Lean en continu verbeteren.