Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kubernetes uitgelegd in 5 vragen en antwoorden

Het gebruik van Kubernetes wint aan enorme populariteit onder ontwikkelaars. Maar waarom? En wat is Kubernetes eigenlijk? Onze productmanager Marco Vader beantwoordt 5 vragen over Kubernetes.

Wat is Kubernetes?

Kubernetes is een containerorkestratiesysteem voor het beheren van gedistribueerde applicaties uit containers. Op het platform van Kubernetes kun je op grote schaal containers uitrollen en managen. Zo hoef je je je geen zorgen te maken over welke specifieke virtuele machines (in een datacenter) bepaalde deeltaken van de applicatie uitvoeren. Kubernetes staat ook wel bekend als K8s, dit is een numeronym voor Kubernetes.

Waar komt Kubernetes vandaan?

Kubernetes, Grieks voor piloot of stuurman, is gestart als open-source project bij Google om containerized applicaties mee te beheren. Meer dan tien jaar geleden werd het project gestart om containers binnen Google te beheren. Google besloot workloads in de containers te plaatsen, zodat de servercapaciteit veel efficiënter werd benut.

Waarom wordt Kubernetes gebruikt?

Die tijden zijn voorbij, want tegenwoordig wordt Kubernetes door veel organisaties gebruikt om het beheer van gecontaineriseerde applicaties te automatiseren. Containerorkestratie is nodig wanneer een applicatie uit verschillende microservices en meerdere containers bestaat en deze op verschillende servers kunnen draaien. Dankzij containerorkestratie worden containers van de applicatie op het vereiste aantal servers geplaatst. Zo wordt voorkomen dat de container een overbelaste server bereikt.

Wat zijn de twee grootste voordelen van Kubernetes?

  • Applicatie horizontaal en verticaal kunnen schalen

Het kan voorkomen dat een applicatie horizontaal of verticaal geschaald moet worden. Dit wil zeggen dat er meer containers van hetzelfde type toegevoegd moeten worden of dat er meer resources aan de containers toegewezen moeten worden. De containerorkestrator voert de taak uit van het opschalen van de applicaties. Hij houdt rekening met de gebruikte resources op elke server, evenals de resourcevereisten (verticaal schalen) van elke container.

De orkestrator kan de zogenaamde affiniteits- en anti-affiniteitsprincipes ondersteunen. Met de laatste optie kan gegarandeerd worden dat bijvoorbeeld alle containers van hetzelfde type op verschillende fysieke servers worden geplaatst. Hierdoor kan een applicatie bij uitval van een fysieke server verder draaien op de containers die op andere fysieke servers geplaatst zijn.

  • Automatisch herstel van applicaties

Als een server uitvalt, moet de applicatie op de juiste manier hersteld worden. Kubernetes kan elke container van de betreffende applicatie controleren om te zien of deze container al dan niet in leven is. Zo niet, dan start Kubernetes de container opnieuw op. Deze functie wordt in Kubernetes het behouden van het juiste aantal replica’s genoemd.

Als er bijvoorbeeld vijf containers van een WordPress cluster nodig zijn, zorgt Kubernetes ervoor dat er altijd vijf containers operationeel zijn. Mochten er minder dan vijf containers zijn, zal Kubernetes een nieuwe container opstarten om het juiste aantal te behouden.

Daarnaast bewaakt Kubernetes ook de status van de servers waarop de applicatie wordt uitgevoerd. Als de server down gaat, worden de containers die op die server draaiden op een andere server opnieuw opgestart.

Hoe ziet Kubernetes in Previder PaaS+ eruit?

Het installeren en configureren van een Kubernetes-omgeving is een tijdrovend en ingewikkeld proces wanneer het handmatig gedaan moet worden. Met de komst van de marketplace van Previder PaaS+ kunnen binnen enkele minuten eenvoudig en schaalbare Kubernetes- clusters uitgerold worden.

Meer info

Wil je meer info hebben over Previder PaaS+? Bezoek dan deze pagina.