Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kostenbeheer in het tijdperk van Multicloud

Het voorspellen van clouduitgaven is voor veel organisaties een uitdaging. Multi-cloud maakt deze uitdaging nog eens extra complex en kan zelfs business succes in de weg staan. Multi-cloud vraagt daarom om een fundamenteel andere aanpak als het gaat om kostenbeheer.

Multi-cloud is in tal van sectoren een must geworden en blijft één van de snelst groeiende IT-uitgaven. Gartner voorspelt dat de uitgaven voor datacentersystemen dalen van $195 miljard in 2019 naar $190 miljard in 2022, terwijl tegelijkertijd de uitgaven aan cloudinfrastructuurdiensten (IaaS) een enorme stijging laten zien van $39,5 miljard in 2019 naar $63 miljard in de loop van 2021.

TOENEMENDE FOCUS OP KOSTENBEHEER

Door het verplichte thuiswerken en de groei van het aantal digitale interacties heeft het cloudgebruik binnen de meeste organisaties in 2020 een enorme vlucht genomen. Volgens het rapport State of the Cloud 2020 van Flexera overschrijden organisaties daardoor hun cloudbudget gemiddeld met 23%, met een verwachte stijging tot 47% in 2021. Dit leidt tot een toenemende focus op optimalisatie van kostenbeheer en governance voor maximale operationele efficiency.

Met het oog op de stijgende clouduitgaven ligt er de schone taak voor CIO’s om de belofte van de cloud waar te maken door een agile en schaalbare omgeving te creëren die voldoet aan de behoeften van de hedendaagse digitale economie. Doorlopende kostenoptimalisatie speelt hierbij een belangrijke rol.

KOSTENOPTIMALISATIE CRUCIAAL BINNEN ELKE CLOUDMIGRATIESTRATEGIE

Voor legacy applicaties die gemigreerd zijn naar public cloud IaaS geldt volgens Gartner tot zeker 2024 dat optimalisatie nodig is om kostenefficiënter te kunnen werken. En hoewel cloud-native, op microservice gebaseerde applicaties, die speciaal zijn gecreëerd voor gedistribueerde multi-cloudtoepassingen, misschien beter presteren dan traditionele applicaties, kunnen ze na verloop van tijd leiden tot extreme complexiteit. Dit kan het moeilijker maken uw cloudkosten te voorspellen, tenzij u moderne tools inzet om deze doorlopend fluctuerende kosten te koppelen aan bedrijfsresultaten. Kostenoptimalisatie is dus cruciaal binnen elke cloudmigratiestrategie.

ASSETMANAGEMENT IN DE STRIJD TEGEN ‘CLOUD WASTE’ LEGACY APPLICATIES IN DE CLOUD

Zeker als het gaat om traditionele applicaties die verplaatst zijn naar de cloud zien we vaak dat bij de start van een project resources in gebruik worden genomen die vervolgens in de vergetelheid raken. Om meer kostenefficiëntie te behalen, is het verstandig om een strategie te implementeren waarbij ongebruikte en niet-gekoppelde resources volgens een beleid geïdentificeerd en verwijderd kunnen worden – handmatig of automatisch.

Met een assetmanagementsysteem is het mogelijk een nieuwe service te detecteren zodra deze live gaat, waardoor services en cloudkosten eenvoudiger te volgen zijn. Het taggen van resources met eigenschappen, zoals eigenaarschap, geeft meer inzicht in waar resources vandaan komen. Op deze manier weet u waar uw data staat, welke waarde die heeft en wie de juridische eigenaar is. Sommige organisaties hebben de gewoonte alles op te slaan in de cloud, ook data die geen waarde heeft. De kosten kunnen dan hoog oplopen.

CONTAINERS OM OPERATIONELE KOSTEN TE VERLAGEN

Een andere manier om operationele kosten te verlagen en de flexibiliteit te verhogen, is het gebruik van containers die zijn ontworpen voor packaging van applicaties. Daarmee wordt het eenvoudiger om applicaties optimaal in te zetten en te beheren. Maar let op: containers dienen wel op de juiste manier zijn gebouwd, anders leidt deze aanpak juist tot extra complexiteit en stijging van de kosten.

MULTI-CLOUD VEREIST EEN ANDERE AANPAK

Het kostenplaatje is een van de bekende pijnpunten waar organisaties mee geconfronteerd worden als ze willen overstappen naar de cloud. Organisaties mogen namelijk niet vergeten dat transitie naar de cloud meer is dan zomaar data ‘liften en shiften’ – het gaat ook over jezelf opnieuw uitvinden. Wanneer organisaties als eerste kijken naar de kosten en pas in tweede instantie naar de zakelijke resultaten, bereiken ze nooit de uitkomsten of agility die ze verwachten. Kosten zijn dynamisch, en alles zou gekoppeld moeten zijn aan bedrijfsresultaten. De winst volgt dan vanzelf.

Oplossingen voor cloudkostenanalyse verschaffen het inzicht op basis waarvan de totale clouduitgaven doorlopend geoptimaliseerd kunnen worden. Onder andere door te identificeren waar verbetering mogelijk is, cloudverspilling tegen te gaan, capaciteit te reserveren voor dynamische workloads en proactief prognoses van kosten te voorspellen. Meer weten over kostenbeheer in een multi-cloudomgeving? Neem gerust contact met ons op.