Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Komkommertijd

Hier in het zuiden is de vakantie aangebroken. Mijn kinderen
waren al een paar weken aan het ‘afbouwen’ op school en nu zijn ze
echt vrij. Het weer gaat zowaar ook de goede kant op en we hebben
zelfs al een keer ’s avonds wat langer buiten kunnen zitten. Nog
een paar weekjes geleidelijk aan toewerken naar onze jaarlijkse
reis naar La Bella Italia. Eigenlijk ben je al half met
vakantie.

Dan valt er een aanbesteding in de brievenbus. Een uitgebreid
Pakket van Eisen van een gemeente die nog dit jaar over wil naar
een nieuw systeem. Of we binnen één week het hele pakket willen
bestuderen en de vragen die we erbij hebben willen stellen. En of
we, als we daar dan de antwoorden op krijgen, ook binnen één week
het Pakket van Eisen willen beantwoorden met een aanvullende
toelichting en onze offerte willen indienen. Leuk hoor die
aanbestedingen.

Korte reactietijd

Het lijkt wel of het de laatste tijd steeds vaker voorkomt.
Overheidsorganisaties nemen ruim de tijd om een marktverkenning of
een onderhandse aanbesteding voor te bereiden, zijn hier vaak
maanden mee bezig, en dan moet het ineens allemaal snel.
Leveranciers krijgen maar weinig tijd om een reactie op te stellen.
Voor aanbestedingen waarvoor een Europese procedure verplicht is,
zijn wettelijk minimum termijnen voor inschrijving bepaald.

Onderhandse aanbesteding

In het geval van een onderhandse aanbesteding is dit niet het
geval. Daarvoor geldt alleen dat de gestelde termijn redelijk moet
zijn. En wat is nou redelijk? Wellicht is het een idee om ook voor
onderhandse aanbestedingen wettelijke termijnen te bepalen. Het
geven van een reële reactietermijn is natuurlijk ook in het belang
van de klant, die wil tenslotte zorgvuldige en objectief
vergelijkbare aanbiedingen van leveranciers.

We gaan het natuurlijk wel gewoon doen, de klant is tenslotte
koning. Dan controleren we die campingspullen maar op een later
moment.


Ron Bartels
is als directeur Uitvoering sociale zekerheid
verantwoordelijk voor de activiteiten van Centric binnen het
taakveld Werk, Inkomen en Zorg. Deze blog verscheen ook op
xcensus.nl
.