Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Klimaatakkoord van Parijs heeft ook invloed op het bankwezen

Duurzaam bankieren in de spotlight

In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat elk land de CO2-uitstoot moet terugdringen. Voor Nederland betekent dit dat we in 2030 49% minder mogen uitstoten dan in 1990. Tegen 2050 gaan we uit van 95% minder uitstoot. Om dit doel te halen zullen we op diverse gebieden behoorlijk moeten investeren. Naar schatting gaat dit de Europese deelstaten in totaal ongeveer 180 miljard per jaar extra kosten. Een behoorlijke geldstroom, daarom heeft dit klimaatakkoord ook een grote impact heeft op de financiële sector. Voor de Europese Unie staat duurzaam bankieren dan ook hoog op de agenda.

Integratie van duurzaamheid in het beleid

Deze whitepaper neemt enkele wetsvoorstellen en resoluties onder de loep die door de Europese Commissie worden bekeken. In hoofdlijnen gaat dit over:

  • De impact van deze voorstellen op processen binnen de financiële sector
  • Het stijgend belang van duurzame investeringen en de invloed op de productportefeuille van banken en verzekeraars
  • De ontwikkeling van duurzaamheidsrapportages

Actieplan van de Europese Commissie

In het actieplan om duurzaamheid te financieren verwijst de Europese Commissie naar duurzaam bankieren als ‘het proces waarbij bij investeringsmogelijkheden voldoende rekening moet worden gehouden met het milieu, maatschappij en governance.  Dit leidt tot meer duurzamere investeringen voor de langere termijn’.  Winst mag dus niet meer de enige KPI zijn, ook klimaat en maatschappij wegen zwaar. Het actieplan bevat wetsvoorstellen en resoluties die we kunnen groeperen in 2 categorieën:

  • Initiatieven met focus op het veranderen van producten en diensten (productniveau)
  • Initiatieven die met name het bedrijfsbeleid aanpakken (bedrijfsniveau)

Een voorbeeld van een initiatief op productniveau is het opstellen van standaarden en labels voor ‘groene’ financiële producten.

Bekijk het actieplan zelf

Met de whitepaper Sustainable Finance krijg je inzicht in de verschillende initiatieven en de hieraan gekoppelde tijdslijn. Wat is de impact van duurzaam bankieren? Waar liggen de risico’s? Je leest het hier!