Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Klantcase De Zorggroep

De ICT-infrastructuur krijgt een nieuw hart

De Zorggroep is in 2009 ontstaan uit een fusie tussen drie gerenommeerde Limburgse zorgorganisaties:

  • Zorggroep Noord Limburg (ZGNL)
  • Thuiszorg Midden Limburg (TML)
  • Land van Gelre en Gulick (LvGG)

De Zorggroep staat klaar voor iedereen in Noord- en Midden-Limburg die zorg – in de breedste zin van het woord – nodig heeft. De drie organisatie hadden separate ICT omgevingen en afdelingen, maar gebruikten wel veelal dezelfde software voor de backoffice: Windows, Citrix, Lotus Notes (ZGNL/LvGG) & Microsoft Exchange (TML). Ook op het gebied van zorgapplicaties waren er veel overeenkomsten en even zoveel verschillen.

Wensen en eisen de Zorggroep
In de aanbesteding werden door Zorggroep Noord- en Midden Limburg diverse eisen gesteld, waarvan de belangrijkste waren:

  • Eén ICT omgeving, gefuseerd uit drie voorgaande omgevingen.
  • De omgeving moet worden neergezet voor 5 jaar.
  • Schaalbaarheid van de omgeving i.v.m. verwachte groei.
  • Flexibiliteit voor werknemers; op elke locatie inzetbaar.
  • Hoge beschikbaarheid van ICT hulpmiddelen.
  • Bij uitval van een datacenter-locatie, moet op de andere locatie met 70% van de capaciteit verder gewerkt kunnen worden.
  • Centraal monitoring en beheer.
Na de gunning is gestart met een flink aantal workshops om te komen tot een definitief detailontwerp, en parallel ook het begin van de educatieve implementatie. Lees in de volledige praktijkcase hoe de infrastructuur tot stand kwam.