Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Klant Contact Centrum Corporatie

Inrichten van het Klant Contact Centrum bij de woningcorporatie

Klantgerichtheid blijft een belangrijk onderdeel in de dienstverlening van de woningcorporaties. Nieuwe initiatieven worden met open armen ontvangen en de kwaliteit verbetert. Investeren in klantgerichtheid om de maatschappelijke vraag naar helderheid en transparantie van de corporatie te bewerkstelligen is de huidige trend.

Een van deze investeringen is een heldere inrichting van de organisatie in de vorm van het opzetten van een Klant Contact Centrum (KCC).

Uitgangspunten die van invloed zijn op de inrichting van het Klant Contact Centrum (KCC):

  • Een vraaggeoriënteerde inrichting van een corporatie veronderstelt een scheiding tussen Front- en Back-Office.
  • Introductie van vraaggerichte sturing heeft consequenties voor de inrichting van de interne organisatie van de corporatie.
  • Een uitgekristalliseerd beleidskader waarin helder wordt weergegeven welk meetbaar kwaliteitsbeleid men binnen de woningcorporatie wil realiseren.

Lees de volledige whitepaper over het inrichten van een Klant Contact Centrum, ontwikkelingen bij corporaties en de processen die hiermee veranderen.

 

Download de whitepaper
Download