Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Klaar met de AVG?

Bent u klaar met de AVG?
We kunnen het ons best voorstellen. Het eerste half jaar stond voor veel organisaties maar ook overheden in het teken van het op tijd klaar zijn voor de nieuwe privacy wetgeving.

Tijd om de balans op te maken.
Tijdens het congres Zaakgericht Werken voor de Overheid kijken we met Frank van Vonderen terug en vooruit. Wat is er eigenlijk echt veranderd en hoe zorgt de AVG ook in de toekomst voor een duurzaam andere manier in de omgang met persoonsgegevens?

Over Frank van Vonderen
Frank van Vonderen (CIPM) is bedrijfskundige en heeft ruim 15 jaar ervaring met het inrichten van programma’s voor risico-management. Binnen Verdonck, Klooster & Associates geeft hij leiding aan privacy professionals, die bedrijfsvoering, wetgeving en ICT met elkaar verbinden. Frank is initiatiefnemer van de Nationale Privacy Benchmark en privacyprofessional.nl, de kennisportal voor privacy professionals.

Zaakgericht Werken in de keten
Frank spreekt tijdens het congres Zaakgericht Werken voor de Overheid. In de digitale agenda 2020 wordt de rol van digitalisering en Zaakgericht Werken duidelijk omschreven. Overheden moeten hun innovatiekracht beter benutten en de informatiehuishouding op orde brengen om beter tegemoet te komen aan de hoge eisen die burgers en bedrijven stellen. Gedistribueerde data, afkomstig uit de gehele keten, komt samen en geeft een integraal beeld van klanten en projecten. Het koppelen van systemen en informatie is daarom noodzakelijk. Tijdens dit congres leert u van ervaringen van anderen over het uitrollen van een Zaaksysteem tot het daadwerkelijk Zaakgericht Werken in de keten. Connect! tijdens Zaakgericht Werken voor de Overheid 2018. Lees meer.