Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kiezen tussen rechter, arbiter, mediator of de bindend adviseur

Welke keuze heb je bij een ICT conflict?

ICT conflicten komen voor in alle vormen. Meestal worden deze snel opgelost waar ze zijn ontstaan, maar in sommige gevallen komen deze geschillen op het bordje bij de directie. Indien ook de directie er onderling niet uitkomen, dan wordt een advocaat ingeschakeld.

Een gespecialiseerde ICT advocaat heeft naast de gang naar de rechter nog meerdere mogelijkheden die in deze paper worden besproken. Deze mogelijkheden worden samengevat onder de noemer Alternative Dispute Resolution (ADR). De Stichting Geschillenoplossing Automatisering kan voorzien in de verschillende procedures.

De mogelijkheden die worden besproken zijn:

  • arbitrage
  • mediation
  • bindend adviseur
  • de ICT deskundige

De gang naar de rechter blijkt echter vaak een ongunstige beslissing om een geschil op te lossen. Vaak komen beide partijen niet tevreden uit deze oplossing om diverse redenen. Pas als partijen gebaat zijn bij een publieke uitspraak die tot jurisprudentie leidt, of indien ze belang hebben bij het uitstellen van een vonnis door hoger beroep en dergelijke, pas dan is het zinvol om een complex ICT geschil voor te leggen aan de rechter.

Dit artikel geeft een grondig overzicht van de verschillende mogelijkheden bij een ICT conflict. Ook wordt per oplossing besproken wat de voor en nadelen zijn.

 

Download de whitepaper
Download