Strategie als Basis voor Content Marketing

Content marketing met communicatiestrategie

Content marketing met communicatiestrategie

Organisaties hebben veelal de neiging om zaken mooier voor te stellen dan ze zijn. Dit terwijl mensen die altijd een mooier verhaal hebben dan de werkelijkheid vaak niet serieus worden genomen. Wanneer een organisatie een heldere visie heeft op de markt en samenleving en handelt naar haar missie wordt niet alleen de communicatie veel eenvoudiger, de boodschappen zullen ook in lijn liggen met het collectieve gedachtegoed en de activiteiten van de organisatie.

Vertrouwen

“Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe”.

De boodschappen en verhalen binnen de content marketing activiteiten van de organisatie moeten dan ook consistent zijn met de missie, visie en strategie van de organisatie. Door op een authentieke manier relevante kennis, kunde en ervaring te delen, ontstaat vertrouwen. Het kost echter wel tijd om dit vertrouwen te winnen.

Van tijdelijk naar structureel
Vanuit marketing wordt traditioneel nog vaak gedacht en gesproken over campagnes. Deze campagnes zijn vaak tijdelijk en heeft meestal een “push” activiteit als gevolg. De organisatie heeft een behoefte, doelstelling of boodschap en de markt moet dit maar snel consumeren. Succesvollere content marketing concepten draaien het juist om. De markt of doelgroep heeft een behoefte en de organisatie speelt daar met de eigen dienstverlening op in.

De laatste manier van werken vereist een kanteling van campagnematig denken in kortstondige acties naar procesgericht denken in het beantwoorden van de behoefte in langer lopende campagnes of programma’s. Dit wordt het content marketing proces genoemd en bestaat uit vier onderdelen:

  • Concept
  • Content
  • Communicatie
  • Conversie

Download de whitepaper
In deze whitepaper wordt uitgebreid beschreven hoe een strategie de basis vormt voor succesvolle content marketing. Daarbij wordt ook dieper ingegaan op het content marketing proces en de vier onderdelen van dit proces.

Download nu

Download nu dit kennisitem door onderstaand formulier in te vullen.

Partner

Heliview Online

Heliview Online is een specialist in B2B Content Marketing voor zakelijke en IT dienstverleners.

Profiel Heliview Online ›
 

Expert: Bob Oord

Bob Oord

Als directeur van Heliview Online is Bob dagelijks bezig met content marketing in de breedste zin van het woord. Whitepaper marketing, webinars en zelfs een content marketing app behoort tot zijn expertise.

Profiel Bob Oord
 
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.