Bedrijfsplanning

Bij projectmanagement is het maken van een gedegen planning van essentieel belang voor het halen van deadlines. Naast planning op het gebied van projecten bevat de rubriek planning kennisdocumenten over continuïteitsplanning. Ook de inzet van middelen maakt deel uit van planning.