Managed Services, Case Outsourcing ESB Beheer

ESB is de ruggengraat voor SOA implementatie

ESB is de ruggengraat voor SOA implementatie

Een Service Oriented Architecture (SOA) is nog niet voor alle ondernemingen en instellingen gemeengoed. Toch zijn veel bedrijven begonnen met de implementatie van een IT integratieoplossing. Een veelgehoorde doelstelling van een dergelijk traject is het sneller en goedkoper ondersteunen van de eigen business in het halen van haar doelen.

Afspraken over dienstverlening laten zich het best vastleggen in zogenaamde Service Level Agreements (SLA’s). SLA’s zijn overeenkomsten tussen dienstverlener en een afnemer over het minimaal aanvaardbare serviceniveau. Een aantal zaken die vast gelegd dienen te worden in een SLA zijn:

  • Bepalen van de behoeften van de klant
  • Definiëren van processen
  • Opstellen van een meetsysteem
  • De relatie tussen de klant en de dienstverlener

Vanwege de hoge eisen die worden gesteld aan de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en performance van een ESB, welke de ruggengraat is van een SOA implementatie, dient speciale aandacht te worden besteedt aan een adequate beheeroplossing ervan.

Lees gratis de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt waaraan een Search Oriented Architecture moet voldoen.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Kennisportal brengt graag actuele kennis rondom ICT dienstverleners bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

ICT dienstverleners :  Tal van redenen waarom CRM bij u wel slaagt!

Uit persberichten komt naar voren dat vele CRM projecten mislukken. Enige bijstelling is wel op zijn plaats, niet alle projecten mislukken, maar voldoen niet aan de hooggespannen verwachting. CRM is slechts een van de methoden om klanten te werven en te binden. In deze whitepaper worden handvatten aangereikt om CRM een goede kans van slagen te geven.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.