In 6 stappen naar verandering in het werkproces

Een nieuw werkproces communiceren en borgen in 6 stappen

Een nieuw werkproces communiceren en borgen in 6 stappen

Communicatiemiddelen zijn erg belangrijk bij de manier waarop we samenwerken en hoe de organisatie met de buitenwereld in contact staat. Hierdoor kunnen communicatiemiddelen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen en de visie van de organisatie. Maar alleen goede communicatiemiddelen en ICT gaan de organisatie niet verder helpen. Alles hangt af van de bereidheid van de gebruikers die de middelen op een goede manier moeten gaan gebruiken en op de voorgenomen wijze gaan samenwerken. De bereidheid van de gebruiker wordt groter naarmate ze tijdig en op verschillende manieren worden betrokken bij de veranderingen in het werkproces.

In deze whitepaper komen 6 stappen naar voren die van belang zijn voor het laten slagen van een verandertraject en een nieuw werkproces in de organisatie te borgen.

Het is van belang dat de medewerkers ook echt achter de verandering staan. Deze veranderbereidheid van mensen wordt bepaald door 3 componenten:

  1. De cognitieve component
  2. De affectieve component
  3. De conatieve component

Lees meer over deze componenten in de volledige whitepaper.

In het 6 stappenplan komen de 3 bovenstaande componenten naar voren. De 6 stappen van het stappenplan zijn:

  1. Identificeren attitude gebruiker
  2. Het ontwerpen van het communicatieconcept en beleid
  3. Het bepalen en uiten van een sterke boodschap
  4. De medewerker vertrouwd maken met het nieuwe werkproces
  5. Attitude opnieuw meten
  6. De verandering borgen en evalueren

Download de whitepaper
Medewerkers bepalen het succes van een verandering in een werkproces. Bij verandering is het vooral belangrijk om de houding van medewerkers positief te laten zijn. Meer te weten komen over de 3 bovenstaande componenten en de 6 stappen van het stappenplan? Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. brengt graag actuele kennis rondom WerkgeverschapMedewerkerstevredenheid bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

Werkgeverschap :  Productiviteit verhogen met 10 quick wins

Meer werk verzetten, in minder tijd zonder jezelf over de kop te werken? De werkdruk ligt steeds hoger en werkgevers hebben steeds hogere verwachtingen. Hoe kun je aan deze eisen voldoen? Deze uitdaging gaan we aan met de 10 quick wins in deze whitepaper. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van verouderde IT-systemen, effectiever vergaderen en slimmer samenwerken. Lees snel verder en verhoog de productiviteit in jouw organisatie.

Lees verder

Werkgeverschap :  Werkplek psychologie: 4 inzichten op samenwerken

Hoe we met elkaar samenwerken heeft grote invloed op de manier waarop we ons voelen op de werkvloer. Deze uitspraak is natuurlijk een open deur die ingetrapt wordt, maar de psychologie er achter is nog niet voor iedereen bekend. In deze whitepaper wordt stilgestaan bij 4 inzichten op het gebied van samenwerken op de werkvloer.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.