Gemeentes: One Voice, One Mission

Het ICT-vraagstuk in een veranderende gemeentelijke omgeving

Het ICT-vraagstuk in een veranderende gemeentelijke omgeving

De wereld verandert en gemeentes veranderen mee. Zo zijn allerlei taken gedelegeerd naar de lagere overheden en is de burger veel centraler komen te staan in de dienstverlening. In dit document worden de verschillende ontwikkelingen op een rijtje gezet en bekeken wat de gevolgen zijn voor de gemeentelijke ICT-omgeving.

Ontwikkelingen bij de overheid leiden tot ICT-vraagstukken
Zijn er nog gemeentes die niet te maken hebben met veranderingen? Denk aan bezuinigingen, schaalvergroting, introductie van Het Nieuwe Werken, etc. Allemaal ontwikkelingen waar ICT een rol bij speelt of kan spelen. Dit artikel gaat in op de volgende onderwerpen:

  • De rol van dienstverlener versus handhaver – hoe kom je als gemeente tegemoet aan de veeleisende burger zonder toename van de kosten?
  • Bezuinigingen versus toenemend aantal taken – hoe kan je als gemeente op een adequate manier diensten verlenen als er nieuwe taken bijkomen en de budgetten onder druk staan?
  • Schaalvergroting versus service ‘dicht bij de klant’ – hoe kan je als gemeente efficiënt samenwerken in groter verband maar tegelijkertijd de dienstverlening dicht bij je burgers brengen?
  • Flexibilisering versus zaakgericht werken – hoe kan je als gemeente een strikte werkwijze invoeren voor de behandeling van vragen van burgers en bedrijven en tegelijkertijd de werkomgeving flexibiliseren?
  • Openheid versus privacy – hoe kom je als gemeente tegemoet aan alle veiligheidseisen als het gaat om de bescherming van (persoonlijke) informatie zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbaarheid van informatie en een goede digitale ingang?

ICT-beleidsplan in een veranderende omgeving
Er zijn diverse mogelijkheden om met ICT de serviceverlening van de gemeente aan bedrijven en inwoners te ondersteunen en/of te verbeteren. Hoe maak je een keuze en op welke wijze pak je de implementatie aan? En wat zijn de gevolgen van samenwerkingsverbanden of fusies? Is een shared service center een mogelijke oplossing en welke rol krijgt de ICT-organisatie daarin? Dit is een deel van de vragen die aan de orde moeten komen bij het opstellen van een toekomstbestendig ICT-beleidsplan. Lees verder over de ICT-vraagstukken waar gemeentes in de huidige tijd mee te maken hebben.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Kennisportal brengt graag actuele kennis rondom IT BeheerOverheid bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

IT Beheer :  Adaptieve authenticatie, want wachtwoorden zijn zooooo 2001

Meer data in de cloud betekent meer uitdagingen om je data veilig te stellen. Je wil niet dat jouw bedrijfskritische informatie in verkeerde handen terechtkomt; extra beveiliging is dus geen overbodige luxe. Tijd om af te stappen van de traditionele, statische authenticatie. Adaptieve authenticatie is de toekomst. Het hoe en waarom lees je hier.

Lees verder

Overheid :  Data Management, de missende schakel in IoT

Hoe kun je zinvol aan de slag met de tsunami van gegevens die door IoT-apparaten gegenereerd wordt? Hoe moet u uw datamanagement- systemen ontwerpen om gegevens om te zetten in waarde? De schaal en scope van de data die gepaard gaat met IoT vraagt om een nieuwe aanpak. Hierbij wordt geavanceerd gegevensbeheer gecombineerd met de integratie van nieuwe IoT-technologie met meer traditionele systemen in een hybride infrastructuur.

Lees verder

Overheid :  Informatiebeveiliging is key voor Digitale Overheid

Overheden handelen steeds meer zaken digitaal af. Dit betekent uiteraard dat de informatiebeveiliging op orde moet zijn. In dit artikel beschrijven we de laatste ontwikkelingen op het gebied van security die gemeenten, provincies, het Rijk en uiteraard de burger raken. De Digitale Overheid is een positieve ontwikkeling, maar veiligheid staat voorop; wapen u tegen digitale gevaren met de kennis uit dit artikel.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.