Factsheet Privacy in de zorg

Aandachtspunten op het gebied van privacy in de zorg

Aandachtspunten op het gebied van privacy in de zorg

De bescherming van privacy is een onderwerp dat steeds hoger op de maatschappelijke agenda staat. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht om hier zorgvuldig mee om te gaan. Deze zorgvuldigheidseis is nog strikter voor verwerkers van gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen. Wat zijn voor zorgaanbieders de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van privacy? Deze factsheet geeft antwoord op die vraag.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) draagt zorg voor de bescherming van privacy in Nederland. Er zijn bepaalde eisen verbonden aan elke handeling (verwerking) met betrekking tot gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn. Er gelden nog strengere regels voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie. Zo zijn zorginstellingen verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Deze factsheet behandelt de volgende onderwerpen:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Bijzondere persoonsgegevens
  • Autorisatie en logging
  • Technische beveiliging
  • Rechten betrokken
  • College Bescherming Persoonsgegevens
  • Privacyverordening

Download de factsheet
Lees in de factsheet ‘Privacy in de zorg’ meer over de privacy van persoonsgegevens in de zorg. 

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. brengt graag actuele kennis rondom Zorg bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

Zorg :  Data Management, de missende schakel in IoT

Hoe kun je zinvol aan de slag met de tsunami van gegevens die door IoT-apparaten gegenereerd wordt? Hoe moet u uw datamanagement- systemen ontwerpen om gegevens om te zetten in waarde? De schaal en scope van de data die gepaard gaat met IoT vraagt om een nieuwe aanpak. Hierbij wordt geavanceerd gegevensbeheer gecombineerd met de integratie van nieuwe IoT-technologie met meer traditionele systemen in een hybride infrastructuur.

Lees verder

Zorg :  Kwaliteit verbeteren door bedrijfsprocessen te optimaliseren

Als processen goed zijn beschreven en worden gehandhaafd vormen ze het fundament voor een goed bedrijfsresultaat. In het geval van Zorgstroom betekent het de beste zorg. Omdat deze Zeeuwse zorgorganisatie zijn processen zo goed op orde heeft, haalde het als een van de eerste zorginstellingen in Europa en Nederland het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Hoe ze dat lukte leest u in dit interessante referentieverhaal.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.