De uitdaging van de drie decentralisaties

Van black box tot transparante organisatie

Van black box tot transparante organisatie

Gemeenten krijgen veel verschillende taken overgeheveld vanuit de rijksoverheid; de zogenaamde decentralisaties. Het gaat hierbij over taken op het gebied van werk, inkomen en zorg; het sociale domein. Het overgrote deel van deze taken wordt door andere partijen dan de gemeente uitgevoerd; de gemeente regisseert. De gemeente als regisseur is niet nieuw, net als uitbesteden niet nieuw is. Maar de drie decentralisaties worden dé test voor gemeenten. Ze zullen de regie moeten voeren over een keten waarin miljarden euro’s worden besteed. De prestaties en budgetten van deze keten zullen bewaakt moeten worden. Dit is een complexe uitdaging, met twee harde voorwarden voor succes:

  1. Uniforme processen
  2. Goede informatievoorziening

Gemeenten gaan samenwerken, dit is belangrijk om te komen tot goede afspraken met ketenpartners. Doordat gemeenten samen zorg inkopen, kunnen er schaalvoordelen gerealiseerd worden. Naast schaalvoordelen, ontstaan er ook schaaluitdagingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het budget en moeten daar dus op kunnen sturen. Wat als tientallen of zelf honderden organisaties betrokken zijn bij de uitvoering?

Lees in dit artikel meer over decentralisering en de twee voorwaarden voor optimale sturing. Download nu vrijblijvend het volledige artikel ‘De uitdagingen van de drie decentralisaties: van black box tot transparante organisatie’

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Kennisportal brengt graag actuele kennis rondom Overheid bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

Overheid :  Data Management, de missende schakel in IoT

Hoe kun je zinvol aan de slag met de tsunami van gegevens die door IoT-apparaten gegenereerd wordt? Hoe moet u uw datamanagement- systemen ontwerpen om gegevens om te zetten in waarde? De schaal en scope van de data die gepaard gaat met IoT vraagt om een nieuwe aanpak. Hierbij wordt geavanceerd gegevensbeheer gecombineerd met de integratie van nieuwe IoT-technologie met meer traditionele systemen in een hybride infrastructuur.

Lees verder

Overheid :  Informatiebeveiliging is key voor Digitale Overheid

Overheden handelen steeds meer zaken digitaal af. Dit betekent uiteraard dat de informatiebeveiliging op orde moet zijn. In dit artikel beschrijven we de laatste ontwikkelingen op het gebied van security die gemeenten, provincies, het Rijk en uiteraard de burger raken. De Digitale Overheid is een positieve ontwikkeling, maar veiligheid staat voorop; wapen u tegen digitale gevaren met de kennis uit dit artikel.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.