Business Continuity Planning

Continuiteitsplanning

Continuiteitsplanning

Continuïteitsplanning, wordt door steeds meer bedrijven serieus genomen. Gedreven door een grotere bewustwording van risico’s en de maatschappelijke trend om bewust en actief met potentiële dreigingen om te gaan. Een speciale rol is daarbij weggelegd voor de IT-afdelingen. Het continueren van IT-functies en -services bij calamiteiten vergt niet alleen een nauwkeurige analyse van de gehele IT-infrastructuur, maar meer nog van de relaties tussen IT en bedrijfsprocessen.

Een eenduidige betekenis van het begrip Business Continuity Planning (BCP) bestaat niet. In globale termen wordt met het opstellen van een Business Continuity Planning (BCP) getracht op een gestructureerde wijze een plan te schetsen hoe de bedrijfsvoering kan worden gecontinueerd na het plaatsvinden van een calamiteit. De scope kan daarbij variëren van alle bedrijfsmiddelen tot slechts een deel daarvan, bijvoorbeeld de IT-infrastructuur.

Een Business Continuity Planning (BCP) bestaat grofweg uit twee onderdelen, de BIA en het DRP:

  • Business Impact Analyse (BIA): Het deel waarin wordt bepaald wat de impact van een calamiteit op de bedrijfsprocessen is.
  • Disaster Recovery Planning (DRP): Het deel waarin de recovery-scenario’s beschreven worden.

IBIS omvat dat deel van de BIA en DRP, dat de IT voorzieningen omvat. Daarbij wordt een aanpak gehanteerd die structureel afwijkt van de standaard aanpak en het voordeel van onderhoudbaarheid en kosteneffectiviteit biedt.

Lees verder in dit artikel over de verschillende benaderingswijzen voor het uitvoeren van een  Business Impact Analyse en een toelichting op de IBIS-methode.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Kennisportal brengt graag actuele kennis rondom ICT dienstverlenersProcessen & Organisatie bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

ICT dienstverleners :  Tal van redenen waarom CRM bij u wel slaagt!

Uit persberichten komt naar voren dat vele CRM projecten mislukken. Enige bijstelling is wel op zijn plaats, niet alle projecten mislukken, maar voldoen niet aan de hooggespannen verwachting. CRM is slechts een van de methoden om klanten te werven en te binden. In deze whitepaper worden handvatten aangereikt om CRM een goede kans van slagen te geven.

Lees verder

Processen & Organisatie :  Word AVG-compliant en vermijd boetes

Onderzoek toont aan dat nog niet alle organisaties voldoen aan de AVG. Er hangt deze organisaties niet alleen een boete boven het hoofd, ze missen ook het voordeel van gestroomlijnde processen en dataverwerking. Wie nog niet AVG-compliant is, kan aan de slag met de 8 praktische tips uit deze whitepaper. Zo zet jij alsnog de juiste stappen richting compliancy.

Lees verder
 
 

Regelmatig de meest interessante whitepapers, webcasts, events en praktijkcases in uw inbox? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.