Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kennis en Processen

Actueel nieuws gericht op gemeentelijke instanties

Drempels verdwijnen uit gemeente
Procesgericht denken kan veel drempels met zich mee brengen. De belangrijkste drempel is waarschijnlijk wel de vragen die op komen bij het woord proces. Wat is een proces eigenlijk? Waarom worden processen in de gemeente niet gebruikt? Om deze drempels weg te werken is het belangrijk om procesgericht werken in te voeren.

Verder in dit artikel

  • Draagvlak creëren
  • NVVB-Burgerzakenscripts voor het KCC
  • Interessante informatie links
  • Case: Gemeente Rotterdam blij met Sensus-methode
  • Aanbestedingsprocedures nog meer reguleren
  • Dienstverlening draait om mensen en processen (de ANDERS-methode )

Download het artikel
Lees gratis het volledige artikel over Kennis en Processen waarin de bovenstaande punten uiteengezet worden.