Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kansen voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering

Kansen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering in de zorg

Nederland is bezig met een verschuiving in de zorgfinanciering: van AWBZ naar ZZP – het zorgzwaartepakket. Hierbij wordt uitgegaan van de zorgbehoefte van de patiënt. De financiering vindt plaats nà zorgverlening. Dit artikel richt zich op de gevolgen en kansen van ZZP voor het zorgondersteunende proces.

De overgang naar zorgzwaartebekostiging heeft gevolgen voor alle niveaus van de organisatie: strategisch, tactisch en operationeel. In termen van processen gaat het om gevolgen voor het besturend proces, primair proces en ondersteunende proces. 

Bedrijfsvoering naar best practice ervaring
 Doordat de zorgzwaartebekostiging nieuw is, biedt de unieke mogelijkheid zich aan om de bedrijfsvoering hieromtrent van begin af aan conform best practices in te richten. Dit zonder last van het “verleden”. Het gaat daarbij vooral om:

  • De administratieve kaders/procedures aangaande zorgzwaartebekostiging;
  • Definiëren van de interne en externe informatiebehoefte/managementrapportages;
  • Definiëren kostprijzen per zorgzwaartepakket.

Lees in het artikel ‘Kansen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering in de zorg’ over de zorgzwaartebekostiging en welke gevolgen, maar vooral welke kansen het inhoudt voor optimalisatie van de bedrijfsvoering.