Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Juiste diagnose door slimme Business Intelligence

Beter inzicht in operatie voor Huisartsenposten Rijnmond

Huisartsenpost Rijnmond is één van de grootste Huisartsenposten in Nederland. Efficiëntie en de effectiviteit van de bedrijfsvoering continu verbeteren is vrij belangrijk bij een huisartsenpost. Om de stuurinformatie inzichtelijk te krijgen en dit inzicht te optimaliseren, was een nieuwe BI-totaaloplossing noodzakelijk. Er was hierbij gebruik gemaakt van SAP BusinessObjects BI, die het mogelijk maakt data uit diverse bronnen samen te voegen.

Download geheel vrijblijvend de praktijkcase over Huisartsenposten Rijnmond. In de case wordt dieper ingegaan op de aanpak en het resultaat van de implementatie van SAP BusinessObjects BI.