Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ITAM-Best-Practices

Goede IT Asset Management is basis voor gezonde business

Veel organisaties streven naar een dienstgerichte benadering. Daarbij wordt echter dikwijls de basis over het hoofd gezien: een degelijk beheer van de IT Assets.

IT Asset Management beperkt zich niet tot een gedetailleerde inventarisatie, maar gaat ook over de financiële en contractuele aspecten. Het legt een basis voor het beheer van beschikbaarheid en continuïteit, compliance met regelgeving en licentiecontracten, en beveiliging. En het geeft inzicht in de feitelijke kosten van de assets en van de diensten.

Waar een CMDB (Configuration Management Data Base) vooral focust op technische details van businesskritische elementen en relaties die root cause-analyse en impact-analyse ondersteunen, bevat de Asset Database meer administratieve en financiële informatie, en relaties die toelaten kosten toe te kennen en te verdelen. Deze kosten beperken zich niet tot de aankoopkosten. Het merendeel van de kost van een IT Asset zit namelijk in beheer en ondersteuning.

Ook de levenscyclus van ITAM verschilt van die van IT Service Management. Waar een Configuration Item leeft van deployment tot uitdienstname, begint de levenscyclus van een IT Asset bij de planning en loopt het tot de verkoop of vernietiging. Zo zal Asset Management bijvoorbeeld de waarde van de voorraad opvolgen. ITAM is dus een belangrijke hoeksteen voor IT Service Management en dienstgerichte IT.

Download deze paper en lees alles over IT Asset management in de praktijk.