Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

IT Productivity Trend Report

Wordt het tijd om te innoveren of moeten we innoveren om tijd te besparen?

IT Managers staan voor een moeilijke beslissing. Aan de ene kant is het noodzakelijk om kosten te besparen, maar aan de andere kant kost het operationele beheer van de IT omgeving steeds meer tijd. Steeds meer werknemers willen hun eigen devices gebruiken op de werkvloer en de combinatie van cloud oplossingen met eigen applicaties kan complex werken.

Onderzoek naar de productiviteit van IT afdelingen
In dit document worden de belangrijkste uitkomsten besproken van een benchmark onderzoek over de productiviteit van IT afdelingen. Dit onderzoek is afgenomen bij verschillende organisaties in diverse sectoren. Denk hierbij aan sectoren zoals: het onderwijs, zorg, IT retail, lokale en provinciale overheid, zakelijke dienstverlening etc. Meer dan 300 IT managers zijn benaderd voor dit onderzoek. Het merendeel van de organisaties die deelnamen aan dit onderzoek hebben meer dan 750 werkplekken. In het onderzoek zijn een aantal stellingen opgenomen die interessante reacties ontlokten onder de deelnemers. Uit het relatief hoge responspercentage kan geconcludeerd worden dat de productiviteit van IT een actueel en relevant thema binnen is.

Resultaten onderzoek
Dit document is verdeeld in drie thema’s: Eerst worden de trends en ontwikkelingen besproken, vervolgens wordt er dieper ingegaan op het ondersteunen van eindgebruikers, daarna staat de relatie tussen productiviteit en innovatie centraal en laatst leest u over de visie van RES Software op de resultaten van het onderzoek. De bevindingen vormen de basis om onderbouwd te beslissen over het operationele beheer van de IT omgeving. Zo blijkt dat 40% van de IT managers matig of onvoldoende zicht heeft op de kosten. En stelt meer dan 60% van de respondenten dat eindgebruikers positief zijn over de IT afdeling.

Download dit onderzoek
Download geheel vrijblijvend het onderzoek en lees de uitkomsten over de productiviteit van de IT afdelingen. Deze uitkomsten kan u vervolgens gebruiken binnen uw eigen organisatie. Zo kunt u uw aandachtspunten herindelen en uw IT situatie vergelijken met die van collega IT managers.