Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ISO 9001 in de zorg behalen door goed verandermanagement

Praktijkcase Zorgstroom

De Zeeuwse zorgorganisatie Zorgstroom levert onder andere thuiszorg en zorg in verpleegcentra en hospices. Ondanks de continu veranderende markt waarin de zorginstelling opereert, slaagt Zorgstroom erin een hoog kwaliteitsniveau te garanderen. In 2016 werd deze organisatie opnieuw gecertificeerd door ‘Certificatie in de Zorg’ op basis van ISO 9001:2015.

Wat betekent ISO 9001:2015 in de zorgsector?

Deze nieuwe ISO-normering dwingt zorginstellingen om een kwaliteitssysteem te bouwen vanuit zelf gedefinieerde kernwaarden voor kwaliteit. Deze nieuwe ISO-norm bouwt voort op de algemene en internationaal geldende ISO-norm 9001 uit 2008 voor alle sectoren.

Hoe behaalde Zorgstroom deze ISO certificering?

De algemene ISO-certificering behaalde Zorgstroom al eerder. Hiervoor maakte de zorginstelling een flinke slag met het in kaart brengen van alle organisatieprocessen, risico’s en beheersmaatregelen. Voor het nieuwe ISO-certificaat moeten zorginstellingen onder andere aantonen dat de visie, missie en strategie concreet worden vertaald in de geleverde zorg. Doordat de processen zo goed op orde waren, was Zorgstroom al een eind op weg naar de nieuwe ISO-certificering.

We vergeleken de normen met onze organisatie, voerden enkele verbeterpunten in de processen door en de certificering was een feit. Dit is echt van toegevoegde waarde voor ons!” vertelt Hans van der Werf, coördinator AO/IB en Kwaliteit.

Een zorgorganisatie die bestand is tegen de veranderingen in de markt

De zorgorganisatie heeft continu te maken met veranderingen in de markt, beleid en regelgeving. De afgelopen jaren voerde zij al een aantal veranderingen door. Zo schafte zij het kloksysteem voor tijdregistratie af en startte met zelfsturende teams. Zorgstroom heeft erin geïnvesteerd medewerkers daadwerkelijk mee te krijgen in de nieuwe manier van werken. Dankzij de juiste verandermanagement-software slaagde de zorgorganisatie erin de veranderingen goed te managen en monitoren. Wilt u lezen hoe Zorgstroom deze transitie tot een succes maakte? In deze praktijkcase wordt dat uitgebreid besproken. Download de case hier direct.

 

Download de whitepaper
Download