Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ISO 9001 certificaat door procesoptimalisatie

Praktijkcase openbaar vervoersbedrijf Keolis Nederland

Keolis Nederland verzorgt openbaar vervoer op de Veluwe, in Gelderland, in Midden-Overijssel, Twente en Utrecht. Per jaar maken zo’n 30 miljoen bus- en treinreizigers gebruik van deze openbaar vervoersdiensten. Het afgelopen jaar werkte het bedrijf hard aan kwaliteits- en procesverbetering met Business Process Management. Dit leverde het ISO 14001 en ISO 9001 certificaat op. ISO 14001 is de wereldwijd toegepaste norm om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren en ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie

Voor ISO certificering is BPM-software nodig

Een transportbedrijf moet aan strenge eisen voldoen om in aanmerking te komen voor deze certificaten. “Daar zijn we heel trots op!” aldus manager kwaliteit van Keolis Nederland Mireille Poot. Om dit doel te bereiken schakelde Keolis de hulp van Sensus-methode in; een organisatie die zich richt op het in kaart brengen en verbeteren van bedrijfsprocessen. Met Business Process Management (BPM) software worden bedrijfsprocessen voor iedereen inzichtelijk. Deze praktijkcase vertelt hoe Keolis dat heeft aanpakt.

ISO 9001 certificaat is de volgende stap

Doordat de processen voor iedereen inzichtelijk zijn geworden, zijn ze over verschillende afdelingen heen beter op elkaar afgestemd. De ins- en outs over hoe Keolis Nederland deze ISO-certificaten binnen heeft gesleept kunt u lezen in deze praktijkcase.