Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Is succes toeval?

Wat maakt dat het ene bedrijf succesvoller is dan het andere?

Wat maakt dat het ene bedrijf succesvoller is dan het andere? Is dat de marketing, de producten of diensten, de klanten, die ene accountmanager, de baas? Nee, het is de optelsom van alle beslissingen die gedurende de hele dag door alle medewerkers worden genomen. Welke keuzes maak je, welke akties voer je uit, met wie werk je wel samen of juist niet. Succes of niet is de optelsom van alle beslissingen en akties van alle medewerkers van de organisatie, niemand uitgesloten. We noemen dit ook wel gedrag.

Performance = 100% gedrag
De performance van een organisatie wordt dus volledig bepaald door het gedrag van de medewerkers. En volledig betekent 100%. Dit is niet een uitspraak die ik zelf zomaar voor mijn rekening zou nemen, maar dit inzicht komt van de Boston Consulting Group (BCG) die al jaren uitgebreid onderzoek doen naar de performance van bedrijven.

Door dit inzicht hebben we in ieder geval het probleem van wel of niet succesvol zijn teruggebracht tot een focusgebied: gedrag. Maar voor de meesten van ons is gedrag een complex ongrijpbaar fenomeen. Iets waar we liever omheen lopen omdat we niet goed weten hoe en waar we moeten beginnen om gedrag aan te passen. We hebben allemaal al veel “change programma’s” voorbij zien komen. Vaak begonnen ze met veel energie en bombarie, maar doofden na verloop van tijd allemaal weer uit. We geloven er niet meer zo in.

Inzicht
De inzichten over gedrag van de Nobel prijs winnaars Herbert Simon en Thomas Schelling helpen ons om ons eigen gedrag en het gedrag van onze collega’s beter te begrijpen. Gedrag is namelijk niets anders dan het zoeken naar een oplossing om je eigen doelen te halen. Niet per se de doelen van de organisatie, maar vooral je eigen doelen. Mensen blijken namelijk altijd een eigen interpretatie te maken van de formele doelen. Vervolgens gebruiken we “resources” om ons doel sneller te halen en lopen we het liefst om de “constraints” heen. En dat doen we allemaal.

Wat een “resource” of een “constraint” is hangt af van de persoon of van het doel. Een resource kan een collega zijn, geld, tijd, klant, project. Een “constraint” kan de manager zijn, de regels, systemen, sfeer, druk. Binnen dit krachtenveld maken mensen logische beslissingen om hun eigen doel te halen, bijvoorbeeld zorgen dat de klant blij is, of een bonus binnenhalen, de volgende promotie zeker stellen. Het spanningsveld tussen het halen van het persoonlijke doel, de “resources” en de “constraints”, noemen we de “WorkSpace”.

WorkSpace
De WorkSpace bepaalt uiteindelijk het gedrag van de medewerker en daarmee mede de performance van de organisatie. Wanneer je een gedragsverandering wilt veroorzaken heeft het geen enkele zin om mensen naar een training te sturen om hun gedrag te veranderen, zonder dat de WorkSpace wordt aangepast. Want echte gedragsveranderingen zullen alleen optreden door de WorkSpace te veranderen. Dus door iets te veranderen aan de “resources”, de “constraints” en de persoonlijke doelen.

The DigitalWorkSpace
De inzichten van Herbert Simon en Thomas Schelling zijn van ver voor de digitale revolutie. In de huidige samenleving kunnen we heel veel nieuwe digitale bronnen (resources) aanboren door ons te verbinden met experts en informatie. Om die reden spreken wij nu over “The Digital WorkSpace”. Wanneer alle medewerkers deze digitale bronnen gebruiken om hun persoonlijke doelen te halen, dan spreken we van een Connected Company.

Meten is weten
Middels het onderzoek “The Digital WorkSpace for a Connected Company” kunnen we meten waar organisaties staan in hun weg naar een Connected Company. Een organisatie waar medewerkers per dag meer goede beslissingen en acties kunnen nemen, omdat ze verbonden zijn aan experts en de juiste informatie. En daarmee zijn we weer terug bij het begin van deze blog: performance wordt 100% bepaald door het gedrag van alle medewerkers.

The Digital WorkSpace biedt de medewerkers een rijkheid aan verbonden “resources” en “constraints” om sneller en beter de eigen doelen te halen. En hoe meer resources, hoe hoger de persoonlijke doelen gesteld kunnen worden, hoe beter de performance van de organisatie.

Lees ook de whitepaper “Kenniseconomie vraagt om visie op sociale informatie” met hierin meer informatie over de opkomst van mobiele devices en digital workspace.