Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Is de regio Amsterdam wel de meest ideale locatie voor een datacenter?

De bouw van nieuwe datacenters in Amsterdam en Haarlemmermeer wordt waarschijnlijk tot het einde van het jaar stilgelegd totdat er een nieuw beleid is geformuleerd door de gemeenten. Aanleiding is de enorme toename van het aantal datacenters. De ruimte is schaars in de regio Amsterdam en datacenters nemen volgens de wethouder te veel ruimte in. Alhoewel de argumenten die de gemeentes gebruiken discutabel zijn, roept het wel een vraag op. Wat is eigenlijk het alternatief? Is de Randstad überhaupt de ideale locatie voor het bouwen van een datacenter? Wij denken van niet. In dit artikel een aantal overwegingen hoe het beter kan.

Verbindingen met de buitenwereld

De aanwezigheid van glasvezelnetwerken, carriers en Internet Exchanges zijn essentieel voor een datacenter. De aanwezigheid van de grootste Internet Exchange ter wereld (de AMS-IX), is dan ook een van de belangrijkste argumenten waarom datacenters zich in Amsterdam willen vestigen.

Dankzij de snelheid van het licht waarmee data over glasvezel wordt getransporteerd, is de afstand van het datacenter tot een Exchange voor de meeste toepassingen echter van ondergeschikt belang. Het verschil tussen een datacenter in Amsterdam of Hengelo is slechts 1 milliseconde. Geen reden om in Amsterdam dichtbij een Exchange te gaan zitten dus. Begrijp me niet verkeerd; voor sommige toepassingen, bijvoorbeeld in de beurshandel, kan 1 milliseconde al te veel zijn, maar dat geldt maar voor een zeer beperkt aantal toepassingen.

Een andere grote Internet Exchange zit in Duitsland; de DE-CIX in Frankfurt. Voor datacenters die verbinding willen hebben met beide Exchanges is een locatie in het midden dus ideaal; zowel de AMS-IX als de DE-CIX in Frankfurt liggen dan binnen een bereik van 1 à 2 milliseconde.

Beschikbaarheid elektriciteit

Deze nogal voor de hand liggende eis blijkt in de praktijk vaak lastig. Een datacenter verbruikt zeer veel stroom voor apparatuur en koeling. Vaak meer dan een gemiddeld dorp. Door de sterk groeiende vraag en beperkte infrastructuur is op veel locaties in de randstad slechts beperkt capaciteit aanwezig. In andere regio’s speelt dit probleem niet.

Mogelijkheid tot uitbreiding

De markt voor datacenters groeit. De kans is dus groot dat een datacenter op termijn uitgebreid moet worden. Het is dus slim om bij het aankopen van grond alvast rekening te houden met toekomstige uitbreiding. Die ruimte is schaars in de Randstad, maar is veel minder een probleem in andere delen van Nederland.

Koeling vs personeel

Goed opgeleide medewerkers kunnen een datacenter maken of breken. Daarom is de aanwezigheid van een universiteit of hogeschool een groot voordeel om personeel te krijgen. Daarnaast is een aantrekkelijke en betaalbare woon- en werkomgeving belangrijk om het personeel ook te houden. In Twente zijn beide voorhanden.

Grondkosten

De grondprijs in Amsterdam kan oplopen tot meer dan € 2.000,- per m2. In Oost-Groningen € 20,-. Het datacenter van Google zit dus niet voor niets aan de Eemshaven. Twente is met grondprijzen op bedrijventerreinen rond de € 150,- weliswaar niet de goedkoopste, maar de verkrijgbaarheid van goed personeel door lokale aanwezigheid van hogescholen en een universiteit weegt daar ruimschoots tegenop.

Conclusie

Wat is de meest ideale plek voor een datacenter? Wanneer je kijkt naar de belangrijkste selectiecriteria voor een datacenter dan lijkt met name Twente aantrekkelijk. De regio Twente heeft uitstekende verbindingsmogelijkheden met zowel de AMS-IX en DEC-IX en heeft een goede infrastructuur voor elektriciteit. De grondprijzen zijn aantrekkelijk en door de aanwezigheid van zowel hogescholen als een universiteit zijn kwalitatief goede medewerkers ook voorhanden.