Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Inzicht in datakwaliteit bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat beheert een zeer uiteenlopende verzameling datasets voor de vastlegging, beheer en ontsluiting van statische en dynamische gegevens over haar vijf netwerken: het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdwatersysteem, informatievoorziening en leefomgeving.

Deze datasets vormen de basis voor zowel het structurele beheer en onderhoud van de netwerken, maar ook bij grote aanlegprojecten, en zijn daarom onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles.

Om informatie gestuurd te werken is de onderliggende kwaliteit van de data en informatie van groot belang. Er wordt veel geïnvesteerd op het gebied van BIG Data, Open Data, Business Intelligence en Analytics. Maar het rendement valt of staat met de kwaliteit van data en informatie.

Automatisch Audit Tool

Rijkswaterstaat zet met AAT (Automatisch Audit Tool) in op het verder vergroten van de grip op datakwaliteit. AAT zorgt ervoor dat kwaliteitsmetingen onderling vergelijkbaar worden, geeft handvatten om gerichter te sturen, en veroorzaakt een verandering in de bewuste omgang met data als strategische asset.

Over uw spreker Kasper Kisjes

Kasper houdt zich graag bezig met de modellering, simulatie en optimalisatie van complexe sociotechnische systemen. Als strategieconsultant en universitair onderzoeker hield hij zich voorheen bezig met vraagstukken rondom de verdiensting van de economie, maatregelen tegen ziekteverspreiding, zoetwatervoorziening, beheer- en onderhoudsoptimalisatie en biogasinfrastructuur. Nu werkt hij bij Rijkswaterstaat aan nieuwe ontwikkelingen rondom data en informatievoorziening.

Woon ook de Informatiegestuurde Overheid 2018 bij

Wilt u ook deze praktijkcase bijwonen op het congres De Informatiegestuurde Overheid 2018? Meld u dan direct aan voor deelname aan dit congres