Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Introductie tot Composable Infrastructuur

Datacenter transformatie is een voortdurend proces, en een vereiste om als IT afdeling relevant te blijven voor uw organisatie. Datacenter transformatie gaat aan de ene kant over uw eigen on-premises infrastructuur, maar ook om de aansluiting en integratie met diensten uit de public cloud. Binnen PQR spreken we in dit verband van een hybride datacenter. Binnen het hybride datacenter maakt u gebruikt van een on-premises software defined infrastructuur met aandacht voor automation en policy based management. Vanuit de publieke cloud consumeert u services die voor u van meerwaarde zijn.

Het hybride datacenter is voor organisaties het antwoord op de vraag naar meer flexibiliteit, snelheid, stabiliteit en eenvoud van beheer en biedt een platform voor zowel traditionele als moderne (cloud native) applicaties. Traditionele applicaties kennen we allemaal en vereisen een hoog beschikbare infrastructuur, waarbij er een focus is op stabiliteit, performance en “goed beheer” van de applicatie. Moderne applicaties zijn vaak vluchtig of stateless en kunnen snel op- en afgeschaald worden, waarbij de beschikbaarheid vanuit de applicatie wordt gerealiseerd. Deze twee verschillende typen applicaties stellen verschillende eisen aan de onderliggende infrastructuur. Hierover verderop in dit artikel meer.

Een stukje historie

Door de opkomst van virtualisatie op het x86 platform, zo’n 15 jaar geleden, heeft de architectuur van een datacenter een groot aantal veranderingen doorgemaakt. Waar het eerst slechts ging om het behalen van de zo groot mogelijke consolidatie ratio’s, is op een gegeven moment de nadruk komen te liggen op het gebruik van gestandaardiseerde architecturen door de inzet van converged systemen (Flexpod, HPE Converged). Een volgende logische stap is de inzet van een hyper-converged infrastructure (HCI: bijvoorbeeld Nutanix, Simplivity en VMware Cloud Foundation), waarbij storage en compute worden samengebracht binnen een node die binnen een geclusterde architectuur horizontaal geschaald kan worden. Het gebruik van een centrale storage oplossing (SAN) is hier niet meer strikt noodzakelijk, omdat de HCI oplossing een gedeeld volume op basis van lokale schijven beschikbaar stelt.

Verdere evolutie van het datacenter resulteert in de beschikbaarheid van een composable infrastructuur, waarbij de bouwblokken uit de vier belangrijkste resources bestaan: processor, geheugen, netwerk en opslag. In dit artikel zal ik verder in gaan op de mogelijkheden van een composable infrastructuur.

Over HCI…

Bij een HCI ligt de nadruk op het beschikbaar stellen van gestandaardiseerde bouwblokken binnen het datacenter, waarbij binnen een hyper-converged node een vaste hoeveelheid compute (processor, geheugen) en opslag beschikbaar wordt gesteld. HCI node’s zijn horizontaal schaalbaar, waarbij automation ervoor zorgt dat de verschillende node’s aan elkaar gekoppeld worden en zo een cluster vormen. Binnen HCI ligt de nadruk op “eenvoud van beheer”. Dit is het gevolg van de nauwe integratie van compute, storage, de hypervisor en de uniforme managementlaag die hierboven op ligt.

HCI is met name gericht op het draaien van gevirtualiseerde workloads, al is het soms wel mogelijk om de beschikbare storage te koppelen aan fysieke servers/workloads. Met HCI dien je met betrekking tot de schaalbaarheid rekening te houden dat de capaciteit van node’s enigszins in de pas loopt met de workloads die landen op de HCI. Het risico is anders dat er relatief te veel compute of juist te veel storage beschikbaar is. Dit is vanuit efficiency oogpunt niet handig.

In een omgeving met een diversiteit aan workloads kan het dus zijn dat de oplossing gevonden kan worden in de inzet van meerdere silo’s die ieder in een specifieke workload voorzien, en dus een specifiek hierop afgestemde HCI oplossing vereisen. Belangrijk is echter dat het beheer wel uniform blijft, omdat dit de kracht is van een HCI-oplossing.

…en Composable Infrastructuur

Een composable infrastructuur kent een andere benadering als het gaat om het opbouwen van het datacenter. Waar bij HCI compute en storage worden samengevoegd in een node, worden deze resources (samen met networking) binnen een composable infrastructuur juist als losse bouwblokken toegevoegd. Er is dus een apart compute, storage en networking bouwblok. Het management platform van de composable infrastructuur zorgt ervoor dat afhankelijk van de gewenste toepassing, de infrastructuur zo kan worden opgebouwd dat aan de gestelde eisen kan worden voldaan.

Binnen Synergy, de composable infrastructuur oplossing van HPE, wordt gesproken van zogenaamde ‘frames’. Een frame is een chassis waarbinnen compute, storage en networking bouwblokken kunnen worden geplaatst. Hierna wordt vanuit de managementlaag op basis van HPE OneView met behulp van de Synergy composer een rol toegekend aan de combinatie compute, storage en networking. Een compute node krijgt opslagcapaciteit aangeboden vanuit een of meerdere storage modules op basis van Direct Attached Storage (DAS). Ook kan een SAN gekoppeld worden indien dit gewenst is.

De Synergy composer maakt het mogelijk de benodigde bouwblokken bij elkaar te brengen en faciliteert tevens de uitrol van de OS laag. Dit maakt het mogelijk om de rol van een compute node eenvoudig te wijzigen: het ene moment kan een node ingezet worden als virtualisatie host, het andere moment als container host en weer even later kan dezelfde compute host als fysieke mail server fungeren. Binnen dit verband wordt dan ook wel gesproken van Fluid IT.

Voor zowel traditionele als moderne applicaties

Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om het meest geschikte platform te bieden voor de applicaties die gebruikt worden binnen uw organisatie. Of nu de nadruk ligt op gevirtualiseerde traditionele applicaties, op container gebaseerde moderne applicaties óf applicaties die vanwege bepaalde eisen een fysiek platform nodig hebben: met Synergy kunt u het platform bieden wat aansluit op de gestelde eisen.

Op deze manier realiseert u infrastructure-as-code op de hardware laag en OS/hypervisor laag. De HPE composable infrastructuur is daarnaast volledig via een API aan te sturen. Integratie met bestaande orchestration/DevOps tooling is hiermee mogelijk. Op basis van beschikbare templates rolt u de juiste BIOS/firmware versie, drivers, protcollen en het OS image uit.

Wilt u meer weten?

De composable infrastructuur op basis van HPE Synergy biedt een nieuwe architectuur waarbij de afzonderlijke bouwblokken compute, storage en networking modulair kunnen worden opgebouwd. In combinatie met de beschikbare management platform op basis van HPE OneView realiseert u een infrastructure-as-code. Wilt u zelf zien en ervaren wat HPE Synergy te bieden heeft maak dan een afspraak in het PQR Experience Center. Neem contact op met uw accountmanager of via info@pqr.nl.