Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Introduceer nieuwe software met hulp van persona’s

Versnel de adoptie van nieuwe software

Wanneer men in de gemeente kiest voor nieuwe software of nieuwe technologie, dan wil je natuurlijk wel dat medewerkers er ook gebruik van maken. Wat verwacht je dat er gebeurt als de IT-afdeling opeens het traditionele Office-pakket vervangt door Office 365? Of als alle oude telefoons op een ochtend verdwenen zijn en vervangen door nieuwe VOIP-telefoons? De kans is groot dat niet iedereen dolenthousiast is en maar wat graag op de ‘oude’ manier verder werkt. Verandering op de juiste manier introduceren, dat is waar het hier om gaat. En persona’s helpen je hierbij.

Wensen en behoeften bundelen in persona’s

Persona’s staan los van het organogram en de rollen die de IT-afdeling bijvoorbeeld gebruikt bij het toekennen van rechten. Een persona is een handig hulpmiddel wat wensen en behoeften van medewerkers in kaart brengt. Ieder persona vertegenwoordigt een bepaalde groep binnen die organisatie die grotendeels op dezelfde manier werkt. Ze hoeven dus geen gelijkwaardig werk te hebben, maar ze gebruiken in hun werk wel dezelfde middelen op dezelfde manier. Zo ontdek je misschien dat een jurist tegen dezelfde dingen aanloopt als een beleidsregisseur.

Wat levert het de gemeente op?

Het ontwikkelen van deze persona’s is natuurlijk geen 1-2-3 klus, daarom is het belangrijk om te weten dat deze persona’s niet alleen bij het introduceren van nieuwe software handig zijn. Ze helpen gemeenten ook onder andere bij:

  • Het efficiënter inrichten van processen
  • Het makkelijker communiceren met verschillende doelgroepen
  • Vertalen van behoeften en wensen
  • Verbeteren van communicatie en opleiding

Voorbeeld uit de zorg

Om je echt goed op weg te helpen met het beschrijven van deze persona’s vind je in deze whitepaper 5 voorbeelden van persona’s binnen een zorginstelling. Verder kan je onmiddellijk aan de slag dankzij een stappenplan wat je helpt bij het opstellen van persona’s binnen jouw gemeente.  

Wortell

Wij maken organisaties klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Zodat zij gemakkelijker hun werk kunnen doen. Overal, altijd en op elk apparaat.

Lees verder

 

Bezoek de website