Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Intranet effectief gebruiken: zo werken de teams van Frion

Praktijkcase Frion

Zorginstelling Frion ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie wil zorg en ondersteuning dicht bij de cliënten aanbieden en kiest daarom voor werken met resultaatverantwoordelijke teams. Het faciliteren van teams, zodat die goed zelfstandig kunnen opereren en functioneren, is een uitdaging an sich.

Hulpmiddelen

De zorginstelling koos voor het implementeren van een uitgebreid intranet. Deze plek wordt niet gebruikt om alleen informatie te zenden en eenzijdige communicatie, maar wordt juist ingezet als samenwerkingstool. Het intranet effectief gebruiken leidt tot meer zeggenschap en zelfstandig opereren van deze teams.

Zelf regelen

Frion werkt met resultaatverantwoordelijke teams die bestaan uit begeleiders en persoonlijk ondersteuners. Samen hebben zij de verantwoordelijkheid voor het draaiende houden van een woon- of werklocatie en de zorg voor een groep cliënten. Zonder hulp van een manager stemmen zij zelf de zorg af op de cliënt. Natuurlijk krijgt het team hier wel hulp bij van andere professionals en faciliteiten.

Intranet effectief gebruiken

In teams die hiërarchisch worden aangestuurd, is informatie overdracht heel belangrijk. Teams die resultaatgericht werken, hebben juist faciliteiten nodig die de samenwerking gemakkelijker maken. Daarom werkt Frion met haar eigen intranet: FrionNet, dat draait op Office 365. Hier zijn allerlei digitale hulpmiddelen te vinden, zoals een digitale bibliotheek, een informatieplein, teamsites, een prikbord en discussieforums. De medewerkers zijn daar heel enthousiast over.

Lees in de uitgebreide praktijkcase hoe FrionNet haar meer dan 70 teams beter helpt te werken.