Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Internet of Things in de zorg: wat kunt u ermee?

Van ondersteunende IT naar innovatiedrijver

Van oudsher besteden bestuurders in de zorg meer aandacht aan zorgprocessen, dan aan de techniek die daaraan ten grondslag ligt. Maar momenteel verandert de rol van IT in de zorg. Techniek is niet langer puur ondersteunend, maar wordt steeds meer de drijvende kracht achter innovatie. Internet of Things maakt zijn opmars in de zorg!

Wat is Internet of Things?

Internet of Things (IoT) is een nieuwe toepassing van internet. Hierin draait het niet alleen om de communicatie van computer tot mens, maar ook om die van apparaat of fysiek object tot mens. In de zorgbranche communiceerden van oudsher alleen de systemen van de zorgverlener met elkaar. Nu leggen die steeds meer verbindingen met apparaten en medische hulpmiddelen van de patiënt.

Investeren in Internet of Things in de zorg

Onderzoekbureau Market-Research.com voorspelt dat zorginstellingen de komende jaren veel zullen investeren in IoT-toepassingen. De uitdaging waar de zorgsector voor staat, is dat vaak nog niet duidelijk is hoe IoT ingezet kan worden. Vanuit de techniek zijn er altijd wel oplossingen te vinden, maar daarvoor moet eerst wel een heldere vraag worden geformuleerd.

Medicatie inname monitoren en MSRA bacterie bestrijden

Toch zijn er genoeg praktijkvoorbeelden van eenvoudige technische toepassingen die de zorg veranderen. Denk aan patiëntenmonitoring. Hartpatiënten kunnen bijvoorbeeld na een hartoperatie sneller naar huis waar zij verder gemonitord worden met IoT-toepassingen. Ook is er meer grip op medicatie inname van patiënten. Daarnaast kan IoT ook helpen bij het bestrijden van de MSRA bacterie. Zo heeft techniek in de zorg niet langer een helpende functie, maar brengt verandering. Wilt u meer weten over de (levensreddende) kansen die IoT de zorg biedt? Download hier de whitepaper.