Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Interne audit in de zorg: wat zijn de aandachtspunten?

In 6 stappen een interne audit in de zorg

De bedrijfsvoering van zorgorganisaties is onderhevig aan veel invloeden en veranderingen. Nieuwe regelgeving, ontwikkelingen in de markt en nieuwe behoeften van de klant, cliënt of patiënt zijn schering en inslag. Door al deze veranderingen moeten de organisatieprocessen in de zorg ook mee veranderen. Het is dan ook noodzakelijk dat er beoordeeld wordt of beschreven processen nog aansluiten. Dit kan met een interne audit.

Kwaliteit toetsen

Met een audit wordt de kwaliteit van de stuurbaarheid en beheersing van de organisatie getoetst. Een audit is een systematische methode om na te gaan of de strategische, primaire, ondersteunende en besturende processen nog representatief zijn voor de werkelijke prestaties van de organisatie. Worden de processen nog conform de procesbeschrijvingen uitgevoerd? Zijn de procesbeschrijvingen nog in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving?

Externe versus interne audits

Audits zijn te onderscheiden in twee verschillende soorten: de interne audit en de externe audit

De interne audit wordt door de medewerkers zelf gedaan. Hierbij is het doel om de procesgang te beoordelen en te verbeteren.

De externe audit is een toetsing door een gecertificeerde instantie. Hierbij staat de vraag centraal of de organisatie nog aan de norm en gestelde kwaliteitseisen voldoet.

In 6 stappen een interne audit in de zorg

Een interne audit kan uitgevoerd worden aan de hand van 6 fases:

  1. Planning
  2. Voorbereiding
  3. Dataverzameling (uitvoering van de audit)
  4. Rapportage
  5. Evaluatie
  6. Opvolging

Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen?

Wilt u meer weten over de interne audit en bijbehorende aandachtspunten en valkuilen? Download dan geheel vrijblijvend deze whitepaper, waarin onder meer de 6 fases uiteen worden gezet.

 

Download de whitepaper
Download