Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Integriteit van banken is niet op orde concludeert DNB

Systematische IntegriteitRisicoAnalyse (SIRA)

De media heeft recent gemeld dat DNB een onderzoek heeft gedaan onder 170 financiële instellingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse financiële sector zich onvoldoende inzet om witwassen, corruptie en geldstromen naar terroristen tegen te gaan.

DNB heeft In haar Visie op Toezicht 2014-2018 het integriteittoezicht benoemd als belangrijk speerpunt. In 2015 heeft DNB vervolgens uitgebreid thematisch onderzoek naar de integriteitrisicoanalyses van financiële instellingen gedaan. Dit onderzoek onder 170 banken en financiële instellingen was genoeg reden voor DNB om een set “Good Practices” te publiceren. In deze good practices zijn richtlijnen te vinden voor een integriteitrisicoanalyse. In deze Good practices worden een aantal stappen uitgelicht die in deze presentatie uitgebreid behandeld zullen worden.

De stappen uit de “Good Practices”
De presentatie gaat dieper in op de verschillende stappen uit de DNB Good practices. De stappen zijn als volgt te benoemen:

  • Stap 1: Risico-identificatie
  • Stap 2: Risicoanalyse
  • Stap 3: Risico beheersing
  • Stap 4: Risico Monitoring & herziening

Download en bekijk de gehele presentatie vrijblijvend voor meer informatie over het onderzoek van DNB en de verschillende stappen die naar voren zijn gekomen uit de “good practices”.