Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Integraal risicomanagement: de weg naar volwassenheid

Integraal risicomanagement schept kansen voor de zorg

Al vorens het starten van de implementatie en inbedden van risicomanagement is het belangrijk om een heldere visie en bereidheid tot groeien te hebben. In dit artikel gaat Marieke Kessels (risicomanagement expert) in op de basisprincipes van integraal risicomanagement. Zorgorganisaties ondernemen vele activiteiten op het gebied van risicomanagement. Medewerkers registreren en analyseren incidenten, voeren gedetailleerde risicoanalyses uit op processen of andere specifieke onderwerpen.

De essentie van integraal risicomanagement
Zorgorganisaties bevinden zich op verschillende posities in het groeimodel voor integraal risicomanagement.

  • Organisaties hanteren enkel nog de eerder genoemde gefragmenteerde aanpak
  • Organisaties hebben een eenmalig risicoprofiel opgesteld, maar doorlopen geen continu proces.
  • Koplopers, die regelmatig hun risicoprofiel updaten en risicomanagement een plek hebben gegeven in hun plan en control cyclus.

Wat de positie van de organisatie ook is, er zijn een aantal essentiële principes om te kunne spreken over succesvol integraal risicomanagement. Lees hierover verder in het volledige artikel.

De weg naar volwassenheid
Er zijn verschillende wegen naar volwassenheid. Iedere organisatie kiest zijn eigen route en tempo als het gaat om risicomanagement. Lees in het volledige artikel meer over het voorbeeld van ziekenhuis Rijnstate en gehandicaptenorganisatie ORO.

Download het artikel
Download geheel vrijblijvend het volledige artikel over integraal risicomanagement. Lees hierin meer over de noodzaak, de essentie en de diverse wegen naar volwassenheid.

 

Download de whitepaper
Download