Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Inspirerende start van ITEM: Shaping the future of education

De International Technology Education Meeting (ITEM) van 22-25 januari kende gisteren een vliegende start. Zo’n 250 deelnemers van een kleine 50 onderwijsinstellingen en onderwijsgerelateerde organisaties gingen direct met elkaar in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs van vandaag en morgen. Het doel van ITEM: kennis opdoen, leren van elkaars ervaring en netwerken. De urgentie voor verandering wordt breed gevoeld, maar algemeen is ook de constatering dat de knowhow en daadkracht om te veranderen nog wel eens ontbreken. Het cijfer voor de mate waarin deelnemers vinden dat we klaar zijn om het onderwijs van morgen vorm te geven: een mager zesje.

Hoe blijft een schoolgebouw relevant?

Na de masterclass van Jan Rotmans gingen de deelnemers in werkgroepen met elkaar in gesprek over uiteenlopende thema’s, zoals leiderschap van de toekomst, technologie en het onderwijs van overmorgen en Learning spaces, meer dan een gebouw. Bij die laatste werkgroep, waar ik aan deelnam, werd de vraag geponeerd: hoe kan een schoolgebouw de kwaliteit van het onderwijs van vandaag en overmorgen versterken? En, indachtig de stelling van Rotmans, hebben we nog wel een schoolgebouw nodig? Gebouwloos onderwijs blijkt een stap te ver voor de deelnemers. Bovendien is volgens deze werkgroep een schoolgebouw niet alleen de plek om leerlingen voor te bereiden op hun leven buiten de school, maar ook om andere doelgroepen naar binnen te halen. Een ontmoetingsplek waar kennis en ervaring samen komen. Dan is het nog steeds een uitdaging om het schoolgebouw zo slim en relevant mogelijk te maken voor alle gebruikers.

Vliegtuigjes, post-its en stiften

Zoals het met onderwijs gaat, is er veel creativiteit tijdens ITEM. Papieren vliegtuigjes met ideeën vliegen je om de oren, overal verschijnen staafdiagrammen en uiteraard barstte het van de post-its en stiften om ideeën te spuien. De eerste dag ITEM heeft in ieder geval veel inspiratie opgeleverd en een goed beeld van waar onderwijsorganisaties mee worstelen (en ook boven komen). Rode draad: niet leren staat centraal maar levenslang ontwikkelen. Nodig zijn een breed gedragen, heldere visie en de cultuur om die tot uitvoer te brengen. En lef is nodig: durf te experimenteren.