Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Inspire me respect me reward me

Het advies voor een CEO van zijn medewerkers

Als je online kijkt naar de meest verkochte leiderschapsboeken, zal je veel boeken van CEO’s tegen komen, die allemaal geloven dan hun methode de beste methode is. Dit artikel kiest voor een andere weg naar de discussie over leiderschap. Het is niet een verhaal van één persoon, dit onderzoek over leiderschap is “crowd-sourced”. De wijsheid van 50000 werknemers in 22 verschillende landen. Wat is hun mening over leiderschap en organisatie successen?

De werknemers kregen de vraag wat ze het meeste nodig hebben van de top leiders in hun organisatie. Daarna is er gekeken of de leiders die zorgde voor deze “eisen”, meer succesvol werden. Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers negen “eisen” hebben, die gegroepeerd kunnen worden in de volgende drie klusters:

  • Inspire: Eerlijke en transparante communicatie
  • Respect: Eerlijke en gelijke behandeling
  • Reward: Eerlijke en geschikte compensatie

Download het Artikel
Wilt u meer te weten komen over deze drie klusters met ieder hun eigen eisen? Download geheel vrijblijvend het volledige artikel met het onderzoek over leiderschap.

 

Download de whitepaper
Download