Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Innovatie op het gebied van technologie in de zorg

Samen naar de zorginstelling van de toekomst

Sinds het ontstaan van de eerste zorginstellingen, staat kwaliteit van zorg bovenaan op de agenda. Zorginstellingen staan echter ook voor de uitdaging om kosten te verlagen en productiviteit te verhogen. En dat in een markt waar de verwachtingen van de zorgconsument steeds verder toenemen. Uitdagingen waar zorginstellingen dag in dag uit mee te maken hebben.

Om kosten te verlagen en productiviteit te verhogen zijn afgelopen jaren steeds meer deelprocessen geautomatiseerd. Maar door verschillende applicaties te gebruiken voor verschillende processen is het beheer hiervan steeds lastiger. Een belangrijke stap die daarom nu genomen moet worden is het terugdringen van deze complexiteit. De focus moet komen te liggen op het verbeteren van gebruiksgemak en integratie tussen de verschillende technologieën.

Whitepaper: Samen naar de zorginstelling van de toekomst
Lees in deze whitepaper op welke wijze het gebruik van technologie in de zorg steeds belangrijker wordt. Daarnaast wordt ingegaan op de oplossingen die hiervoor zijn ontwikkeld en wat dit kan betekenen op het gebied van de kostenbesparing en het verhogen van de productiviteit.

 

Download de whitepaper
Download