Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Informatiezorg: De zachte kant van informatiebeveiliging

Spelregels om informatiebeveiliging te optimaliseren

Vaak gaan wij aan de slag met IT- en informatiemiddelen, zonder eerst de ‘gebruiksaanwijzing’ te hebben gelezen. Wij realiseren ons niet wat de mogelijke consequenties hiervan kunnen zijn, totdat zich een calamiteit voordoet.

Plicht aan beide kanten
Zowel de aanbieder als de gebruiker van informatiemiddelen hebben een plicht te vervullen. Zo heeft de organisatie de zorgplicht om voorzieningen zo in te richten dat gebruikers op veilige wijze hun werk kunnen doen. Daartegenover staat dat de gebruiker zich aan afspraken en eventuele werkinstructies moet houden.

In dit artikel wordt aan de hand van een aantal maatregelen op beknopte wijze verteld wat de mogelijke risico’s voor de organisatie zijn als er geen aanwijzingen worden gegeven hoe medewerkers geacht worden om te gaan met informatiemiddelen.

Download dit artikel
Download het complete artikel waarin de zachte kant van informatiebeveiliging op beknopte en overzichtelijke wijze uiteen wordt gezet en wordt laten zien welke ‘plichten’ er bij welke groep liggen.